TÜRKİYE’DE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE HAZIRLANAN AĞIZ TEZLERİ

Özkan Daşdemir’in hazırladığı çalışmanın künyesi:

“Türkiye’de Lisansüstü Düzeyde Hazırlanan Ağız Tezleri ve Akademik Ağız Araştırmalarındaki Halk Anlatıları Bibliyografyası”, Turkish Studies, 7/1, 2012, 797- 836.

İndir (PDF, 425KB)