TDK Belleten Yazar Adına Göre Dizin

 • Tabaklar, Özcan, Türkmen Türkçesi’nde Ünlülerin Uzun Okunmasını Gerektiren Durumlar ve Eklerdeki Uzun Ünlüler, 1994, s. 145-155.
 • Tanç, Mustafa , Osmaniye İli Ağzında ol- (<bol-) Yardımcı Fiilinin Yaklaşma İfade Eden Tasvir Yardımcı Fiili Olarak Kullanımı, 2004, C: II, s. 123-130.
 • Tavkul, Ufuk, Başhüyük’ten Derlenen Karaçayca Sözler, 1989, s. 193-254.
 • Tavkul, Ufuk, Kumukça İle Karaçayca Arasındaki Başlıca Farklılıklar, 1991, s. 31-45.
 • Taymas, A[ptullah] Battal, Kırımlı Filolog-Şair Bekir Çobanzade’yi Tanıtma Tecrübesi (Giriş- Hayatından Anaçizgiler-Filolog Çobanzade-Türk-Tatarlarda Dil Meseleleri-Şair Çobanzade), 1954, s. 233-263.
 • Taymas, A[ptullah] Battal, Seyf Sarayi’nin Gülistan Tercümesini Gözden Geçiriş, 1955, s. 73-98.
 • Tekin, M[ehmet] Talât, E. V. Sevortyan, Etimologiçeskiy Slovar’ Tyurkskih Yazıkov (Obşçetyurkskiye i Mejtyurkskiye Osnovı na Glasnıye), 767 s., Moskva 1974 (Akademiya Nauk SSSR, İnstitut Yazıkoznaniya, İzdatel’stvo ‘Nauka’), 1975 – 1976, s. 274-285.
 • Tekin, [Mehmet] Talât, A. N. KONONOV Grammatika Sovremennogo Turetskogo Literaturnogo Yazıka. Moskva-Leningrad 1956 569 s. (Akademiya Nauk SSSR. İnstitut vostokovedeniya), 1959, s. 331-378.
 • Tekin, [Mehmet] Talât, Sovyet Rusya’da Savaştan Sonra Türkoloji Çalışmaları, 1959, s. 379-406.
 • Tekin, [Mehmet] Talât, “Amca” ve “Teyze” Kelimeleri Hakkında, 1960, s. 283-294.
 • Tekin, [Mehmet] Talât, Ön Türkçede Ünsüz Yitimi, 1977, s. 35-51.
 • Tekin, [Mehmet] Talât, Sravnitel’nıy Slovar’ Tunguso-Man’çjurskikh Yazıkov : Materialı k Etimologiçeskomu Slovaryu (Tunguz-Mançu Dillerinin Karşılaştırmalı Sözlüğü Etimolojik Sözlük İçin Malzemeler), Tom I A-N, Akademiya Nauk SSSR, Institut Yazıkoznaniya, Leningrad 1975., 1977, s. 441-448.
 • Tekin, [Mehmet] Talât, Dede Korkut Hikâyelerinde Bazı Düzeltmeler, 1982 – 1983, s. 141-156.
 • Tekin, [Mehmet] Talât, İ. Kengesbayev, Kazak Tilining Frazeologiyalık Sözdigi (Kazak Dilinin Deyimler Sözlüğü), Kazak SSR Ğılım Akademiyası Til Bilmi İnstitutı, Almatı (=Alma Ata) 1977. 711 s., 1982 – 1983, s. 281-288.
 • Tekin, [Mehmet] Talât, Turkic /s/, Chuvash /s/ and Mongolian /c/, 1986, s. 65-69.
 • Tekin, [Mehmet] Talât, Türkçe /ş/, Çuvaşça /s/ ve Moğolca /ç/, 1986, s. 71-75.
 • Tekin, Şinasi, MAITRISIMIT. Die Alttürkische Version eines Werkes der Buddhistischen Vaibhâsika-Schule. In Faksimile Herausgegeben und Bearbeitet Von Annemarie Von Gabain Mit Einer Einleitung Von Helmuth Scheel, Wiesbaden 1957. (Maytrisimit, Burkancılığın Vaibhâsika-Mezhebine Ait Bir Eserin Eski Türkçe Tercümesi), 1958, s. 319-322.
 • Tekin, Şinasi, Altun Yaruk’un Çincesinin Almancaya Tercümesi Dolayısıyla, 1959, s. 293-306.
 • Tekin, Şinasi, Annemarie Von Gabain und Prof. Dr. Werner Winter, Türkische Turfan-Texte IX. Ein Hymnus An Den Vater Mani Auf Tocharisch B Mit Alttürkischer Übersetzung. Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wisseschaften zu Berlin, 1958 Berlin. (Peter Mani İçin Yazılmış Bir İlâhi. “Toharca” B ve Eski Türkçe Tercümesi)., 1959, s. 306-309.
 • Tekin, Şinasi, Kök-Türklerin Tarihi Hakkında Çin Kaynakları, 1961, s. 359-362.
 • Tekin, Şinasi, Mani Dininin Uygurlar Tarafından Devlet Dini Olarak Kabul Edilişinin 1200. Yıldönümü Dolayısı İle Birkaç Not (762-1962), 1962, s. 1-11.
 • Tekin, Şinasi, Türklük Bilgisi Elkitabı Üzerine Bir Öneri, 1962, s. 265-269.
 • Tekin, Şinasi, Bibliyografya A. V. GABAIN Das Uigurische Königreich Von Chotscho 850-1250, Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst, Jahrgang 1961, Nr. 5 Akademie-Verlag. Berlin 1961. 81 s. +41 resim+1 Harita (Hoçu Uygur Beyliği 850-1250), 1962, s. 271-275.
 • Tekin, Şinasi, A. V. GABAIN Der Buddhismus in Zentralasien (Orta Asya’da Burkancılık=“Budizm”) Handbuch der Orientalistik. Çıkaran B. SPULER. Birinci Bölüm Yakın ve Orta Doğu. Sekizinci Cilt-Din-, İkinci Kısım Büyük Dinler Devrinde Doğu’nun Din Tarihi. E. J. BRILL 1961. 496-514. s., 1962, s. 275-277.
 • Tekin, Şinasi, XXV. Uluslararası Doğubilimciler Kongresi Tutanakları, 1964, s. 149-152.
 • Tekin, Şinasi, Dr. Bahaeddin ÖGEL İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre, Türk Tarih Kurumu Yayınlarından VII. seri- no. 42. Ankara 1962. XX+403 s., 1964, s. 152-157.
 • Tekin, Şinasi, Dr. Dieter SCHLINGLOFF, Die Religion des Buddhismus : I. Der Heilsweg Des Mönchtums; II. Der Helisweg für die Welt. Berlin 1962-3. Sammlung Göschen 174-770., 1964, s. 157-160.
 • Tekin, Şinasi, René GIRAUD, L’Empire Des Turcs Célestes; Les Règnes D’Elterich, Quapghan Et Bilge (680-734). Paris 1960. 222 s.+4 Harita, 1964, s. 160-163.
 • Tekin, Şinasi, A. v. GABAIN, Vorilamische Alttürkische Literatur, Handbuch der Orientalistik V, Altaistik, 1. Turkologie, Leiden Köln 1963. 207-228. s., 1964, s. 163-167.
 • Tekin, Şinasi, Uygur Bilgini Sıgku Seli Tutug’un Bilinmeyen Yeni Bir Çevirisi Üzerine, 1965, s. 29-33.
 • Tekin, Şinasi, Uygurcada Yardımcı Cümleler Üzerine Bir Deneme, 1965, s. 35-63.
 • Tekin, Şinasi, 1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde “Olša-bolša” Sorunu, 1973 – 1974, s. 59-157.
 • Tekin, Şinasi, Bir Uygur Şiiri Hakkında Not, 1975 – 1976, s. 61-63.
 • Tekin, Şinasi, Uygurca Üzerine Yeni Yayınlar, 1975 – 1976, s. 187-201.
 • Tekin, Şinasi, Timur Öncesinde Anadolu İle Orta Asya Türk Dünyası Arasındaki Kültür İlişkileri ve Güzide Kitabı’nın ‘Tercüme’ Hikâyesi, 1997, s. 151-196.
 • Temir, Ahmet, Moğolca İle Türkçe İlişkileri, 1989, s. 295-300.
 • Tenişev, E[them] R[ahimoviç], Eski Türklerde Edebi Dil var mıydı?, 1982 – 1983, s. 157-161.
 • Tenişev, Ethem R[ahimoviç], Millî Döneme Kadar Türk Edebî Dilleri, 1989, s. 301-307.
 • Teodosıevığ, Mirjana, Yugoslavya Türkleri’nin Basın Dili Üzerine Lengüistik Bir Araştırma, 1984, s. 167-213.
 • Tezcan, Nuran, Lâmi‘i’nin Gûy u Çevgân’ından İki Münazara, 1980 – 1981, s. 49-63.
 • Tezcan, Semih, Türkçe Çevirisinin Yayını Dolayısıyla Manas Destanı, 1973 – 1974, s. 359-363.
 • Tezcan, Semih, Tonyukuk Yazıtında Birkaç Düzeltme, 1975 – 1976, s. 173-181.
 • Tezcan, Semih, Eski Türkçe Buyla ve Baya Sanları Üzerine, 1977, s. 53-69.
 • Tezcan, Semih, James Russell HAMILTON Le Conte Bouddhique du Bon Et du Mauvais Prince En Version Ouïgoure, Mission Paul Pelliot, Documents Conservés A la Bibliothèque Nationale III, Manuscrits Oïgours de Tounen-Houang. Editions Klincksieck, Paris 1971. 204 s. (163-204. sayfalar tıpkıbasım) 4°., 1977, s. 239-243.
 • Tezcan, Semih, “Marzubân-nâme Tercümesi” Üzerine ( Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Şadru’d-din Şeyhoğlu, Marzubân-nâme Tercümesi, İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım. DTCF Yayınları 219, 460 s. + CXXXVII tıpkıbasım, Ankara, 1973.), 1977, s. 413-431.
 • Tezcan, Semih, János ECKMANN, Middle Turkic Glosses of the Rylands Interlinear Koran Translation. Bibliotheca Orientalis Hungarica XXI, Akadémiai Kiadó, Budapest 1976 359 s. 8°., 1978 – 1979, s. 279-294.
 • Tezcan, Semih, Peter Zieme Manichäisch-türkische Texte. Berliner Turfantexte V, Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie. Akademie Verlag, Berlin, 1975. 90 s. + 56 tablo üzerinde 178 tıpkıbasım, 4°., 1978 – 1979, s. 295-300.
 • Tezcan, Semih, Georg Kara-Peter Zieme Fragmente Tantrischer Werke in uigurischer Übersetzung. Berliner Turfantexte VII. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut Für Alte Geschichte und und
 • Archäologie. Akademie Verlag, Berlin, 1976. 112 s. + 49 tablo üzerinde 82 tıpkıbasım, 4°, 1978 – 1979, s. 301-306.
 • Tezcan, Semih, Georg Kara-Peter Zieme; Die Uigurischen Übersetzungen des Guruyogas Tiefer Weg Von Sa-skya Pandita und der Mañjusrinâmasamgiti. Berliner Turfantexte VIII. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut Für Alte Geschichte und Archäologie. Akademie Verlag, Berlin, 1977. 148 s. + 50 tablo üzerinde 90 tıpkıbasım, 4°, 1978 – 1979, s. 307-313.
 • Thomsen, Kaare, Sarı Uygurların Dili ve Salarca, çev. İlhan Çeneli, 1985, s. 191-197.
 • Tiken, Kâmil, Eski Anadolu Türkçesinde Edatlarla Kurulan Zarf-Fiillerin İfade ve İşlevleri, 1997, s. 397-428.
 • Tiken, Kâmil, Türkiye Türkçesinde Basit ve Birleşik Zarf-Fiillerin İfade ve İşlevleri, 1999, C: I-II, S: 42, s. 281-364.
 • Timurtaş, Faruk K[adri], Şeyhi ve Çağdaşlarının Eserleri Üzerinde Gramer Araştırmaları I : Ses Bilgisi, 1960, s. 95-144.
 • Timurtaş, Faruk K[adri], Şeyhî ve Çağdaşlarının Eserleri Üzerinde Gramer Araştırmaları II : Şekil Bilgisi, 1961, s. 53-136.
 • Togan, İsenbike, Göktürklerle İlgili Çince Kaynaklarda Söylem Chiu T’ang-shu’dan Örneklerle, 2000, s. 353-366.
 • Tooru, Hayaşi – Umemura Hiroşi, Japonya’da Göktürkler ve Uygurlarla İlgili Olarak Japonca Yayınlanan Araştırmaların Bibliyografyası, 1985, s. 211-254.
 • Torun, Yeter, + DIR/ + DUR Bildirme Ekiyle Oluşturulan Bazı Yapıların Cümledeki Kullanımları, 2003, C: I, s. 111-122.
 • Tryjarskı, Edward, Anonymity, Adaptation and Diffusion of the Asian and European Runic Scripts [=Asya ve Avrupa’daki Runik Yazıların Anonimliği, Farklılığı ve Yayılımı], 1993, s. 35-42.
 • Tryjarski, Edward, On Dialectal Differentiation of Armeno-Kitapchak, 1987, s. 289-296.
 • Tryjarski, Edward, Asya ve Avrupa’daki Runik Yazıların Anonimliği, Farklılığı ve Yayılımı, çev. Emine Gürsoy- Naskali, 1993, s. 43-49.
 • Tsogtbaatar, B., Moğolistan Bölgesindeki Eski Türk Anıtları Çalışmaları Meselesi Üzerine, çev. Abdullah Şen, 2000, s. 367-370.
 • Tulum, [Ahmet] Mertol, Orhon Yazıtlarında Birleşik Cümleler ve Baş Cümle İle Yardımcı Cümle İlişkileri, 1990, s. 193-205.
 • Tuna, Osman Nedim, Bazı İmlâ Gelenekleri Bunların Metin İncelemelerindeki Önemi ve Orhon Yazıtları’nda Birkaç Açıklama, 1957, s. 41-81.
 • Tuna, Osman Nedim, Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller, 1960, s. 213-282.
 • Tuna, Osman Nedim, Türkçenin Sayıca Eş Heceli İkilemelerinde Sıralama Kuralları ve Tabiî Bir Ünsüz Dizisi, 1982 – 1983, s. 163-228.
 • Tuna, Osman Nedim, Ebi Verdi İranda, Bir Türk Diyalekti, 1984, s. 215-245.
 • Tuna, Osman Nedim, Sümer-Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi, 1989, s. 257-293.
 • Tuna, Osman Nedim, Eski Doğu Türk Yazısında Kullanılan Ligatürler ve Bunlarla İlgili Bazı meseleler Hakkında, 1990, s. 207-222.
 • Tuna, Osman Nedim, Ekin Ara İdi Oksuz Kök Türk Ança Olurur Ermiş (KT, D 2-3) İbaresi Üzerine, 1993, s. 77-81.
 • Turan, Zikri, Eski Anadolu Türkçesi’nde Ol- Cevherî Fiili, 1996, s. 265-289.
 • Tülücü, Süleyman, [Mahmûd B. ‘Alî El-Kerderî] NEHCÜ’L-FERÂDİS-Uştmahlarnıg Açuq Yolı (Cennetlerin Açık Yolu), II. Metin, çevri yazı J. ECKMANN, yayınlayanlar: Semih TEZCAN- Hamza ZÜLFİKAR, [Ankara 1984], Türk Dil Kurumu Yayınları 518, XI+312+1 s., 1991, s. 155-161.
 • Tülücü, Süleyman, Yılmaz ÖZTUNA, Abdülkaadir Merâğî, Fon Matbaası, Ankara 1988 91 s.+3 s. nota Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 916, Türk Büyükleri Dizisi 83., 1991, s. 163-167.
 • Türk Dil Kurumu, Yeni Gelen Kitap ve Dergiler, 1959, s. 407-418.
 • Türk Dil Kurumu, Türkoloji Çalışmalarına Toplu Bir Bakış ve Ödevlerimiz, 1960, s. 1-21.
 • Türk Dil Kurumu, Yeni Yayınlar, Philologiae Turcicae Fundamenta. Ediderunt Jean Deny, Kaare Grønbech †, Helmuth Scheel, Zeki Velidi Togan. Tomus Primus A. D. MCMLIX. XXIII+813 s. Türk Dillerinin Yerlerini Gösterir Bir Harita İle, 1960, s. 381-391.
 • Türk Dil Kurumu, Türk Dili Araştırıcıları : Jan Rypka 75 Yaşında, 1961, s. 363-368.
 • Türk Dil Kurumu, Sunuş, 1986, s. I-VII.
 • Türk Dil Kurumu, Sunuş, 1988, s. VII-VIII.
 • Türk Dil Kurumu, Sunuş : V. Sovyet-Türk Kollokyumu’nun Türk Dünyasında Destan Türü (genel Değerlendirme), 1992, s. V-VIII.
 • Türk Dil Kurumu, Sunuş, 1993, s. V-VII.
 • Türk Dil Kurumu, Sunuş, 1998, C: I, S: 41, s. I-II.
 • Türk, Vahit, Türkçede Şimdiki zaman Kavramı, Çekimleri ve Ekleri, 1996, s. 291-340.
 • Türk, Vahit, Türkçede Ön Seste Ünlü Düşmesi (Aphaeresis-Aphesis) Örnekleri, 2001, C: I-II, S: 44, s. 223-233.
 • Türkay, Kaya, A. Dilaçar’ın Anısına – A. Dilaçar’ın Yayınları, 1978 – 1979, s. 315-323.
 • Türkay, Kaya, Kaşgarlı’dan Günümüze Gelen Atasözleri, 1980 – 1981, s. 39-42.
 • Türkay, Kaya, Alî Şîr Nevâyî’nin Lügazları, 1994, s. 157-168.
 • Türkmen, Fikret, Les variantes Anatoliennes et Uzbeks du Récit “Tahir et Zühre” [=“Tahir İle Zühre” Hikâyesinin Anadolu ve Özbek Kolları], 1986, s. 77-82.
 • Türkmen, Fikret, Tahir İle Zühre Hikâyesinin Anadolu ve Özbek Varyantları, 1986, s. 83-88.
 • Türkmen, Fikret, Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumelinde Yaşayan Kolları, 1988, s. 157-177.
 • Türkmen, Fikret, Anadolu Mizahında Bazı İran ve Arap Kökenli Mizah Tipleri, 1997, s. 55-60.
 • Türkmen, Fikret, Dede Korkut Hikâyelerinde Ara Sözler (Digression), 1998, C: I, S: 41, s. 153-160.
 • Türkmen, Seyfullah, Gebermek Kelimesinin Kökeni Üzerine, 2004, C: II, s. 131-134.