TDK Belleten Yazar Adına Göre Dizin

 • Deligönül, Mehmet, Müstezat, 1972, s. 93-102.
 • Demir, Necati, Orta Karadeniz Bölgesi Ağızlarında Nazal n (ñ) Sesi, 1999, C: I-II, S: 42, s. 51-58.
 • Demir, Necati, Horan Kelimesi Üzerine, 2002, C: II, s. 25-34.
 • Demir, Necati, Türkçede Gereklilik Kipleri ve Anlamdaşları, 2003, C: I, s. 11-22.
 • Demir, Nurettin, Birleşik Fiiller ve Vurgu -iver- Şeklinin Görevlerini Tespitte Vurgunun Rolü, 1994, s. 83-94.
 • Demir, Nurettin, Alanya Ağızlarında Şimdi’nin Varyantları, 1995, s. 99-114.
 • Demircan, Ömer, Bileşik Sözcük ve Bileşik Sözcüklerde Vurgu, 1977, s. 263-275.
 • Demircan, Ömer, Türkiye Türkçesinde Vurgulama ve Odaklama, 1978 – 1979, s. 157-163.
 • Demircan, Ömer, Türkçe Ezgilemeye Giriş, 1980 – 1981, s. 65-79.
 • Demirezen, Mehmet, Dil Tarihlemesi (Glottochronology) ve Dilbilimdeki Yeri, 1980 – 1981, s. 101-111.
 • Deniz-Yılmaz, Özlem, Türkiye Türkçesinde Sıfatsı- İsimsi Şekiller Üzerine (-Dik, -(y)EcEk, -(y)Esİ, 2003, C: I, s. 151-170.
 • Develi, Hayâti, Gazavât-ı Sultan Murâd B. Mehemmed Hân. İzladi ve Varna Savaşları (1443-1444) Üzerinde Anonim Gazavatnâme. Tıpkıbasım ve Türk Harfleriyle Metin, Notlar ve Bir Lugatçe İle yayımlayanlar Halil İnalcık-Mevlûd Oğuz, TTK Yay. Ankara 1989., 1992, s. 203-213.
 • Develi, Hayati, {sA} Morfemli Yardımcı Cümleler ve Bunlarla Kurulan Birleşik Cümleler Üzerinde Bir İnceleme, 1995, s. 115-152.
 • Develi, Hayati, Prof. Dr. Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995 751 s., 1995, s. 471-473.
 • Develi, Hayati, Johannes Schiltberger, Türkler ve Tatarlar Arasında (1394-1427), Als Sklave im Osmanichen Reich und Bei Den Tataren 1394-1427, Çeviren Turgut Akpınar, İletişim Yayınları, İstanbul 1995 215 s., 1995, s. 474-478.
 • Dilâçar, A[gop], Batı Türkçesi, 1953, s. 73-92.
 • Dilâçar, A[gop], Lehçelerin Yayılma Tarzı ve Türk Dil ve Lehçelerinin Tasnifi Meselesi, 1954, s. 39-58.
 • Dilâçar, A[gop], Türk Lehçelerinin Meydana Gelişinde Genel Temayüllerin Koyulaşması ve Körlenmesi, 1957, s. 83-93.
 • Dilâçar, A[gop], G. J. RAMSTEDT Einführung in die Altaische Sprachwissenschaft I. Lautlehre. Helsinki 1957 (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne No. 104 1), II. Formlehre, Helsinki 1952 (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne No 104 2), 1958, s. 315-318.
 • Dilâçar, A[gop], 1612’de Avrupa’da Yayımlanan İlk Türkçe Gramerinin Özellikleri, 1970, s. 197-210.
 • Dilâçar, A[gop], Gramer : Tanımı, Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi, 1971, s. 83-145.
 • Dilâçar, A[gop], Yeni Yayınlar ( Sir Gerard CLAUSON An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, XLVIII+ çift sütun 989 s., Clarendon Press, Oxford, 1972. [=On Üçüncü Yüzyıl Öncesi Türkçenin Kökenli Sözlüğü] ), 1972, s. 275-281.
 • Dilâçar, A[gop], Türk Fiilinde “Kılınış”la “Görünüş” ve Dilbilgisi Kitaplarımız, 1973 – 1974, s. 159-171.
 • Dilâçar, A[gop], Studia Turcica (edidit L. Ligeti), 498 pp. Akadémiai Kiadó, Budapest 1971 Bibliotheca Orientalis Hungarica XVII., 1973 – 1974, s. 341-342.
 • Dilâçar, A[gop], Ehsan Memed-Eminoviç MUSTAFAEV – Vladimir G. ŞÇERBNIN Russko-Turetskiy Slovar’ – Rusça-Türkçe Sözlük, büyük boy çift sütun 1028 s., Moskova 1972., 1973 – 1974, s. 343-344.
 • Dilâçar, A[gop], P. A. Sleptsov (redaktör) Yakutsko – Russkiy Slovar’ (Sahalî – Nuççalî Tıld’ıt), büyük boy, çift sütun 606 s., Moskova 1972, 1973 – 1974, s. 345-346.
 • Dilâçar, A[gop], Amin Baubec Limba Turca, 472 s., Bükreş 1972. Bükreş Üniversitesi Doğu Dilleri Kürsüsü Yayını., 1973 – 1974, s. 347-348.
 • Dilâçar, A[gop], Rose Nash Turkish Intonation. An Instrumental Study, 190 s., Den Haag 1973 (Janua Linguarum, Series Practica, 114, Indiana University)., 1973 – 1974, s. 349-353.
 • Dilâçar, A[gop], Vladimir Drimba, Syntaxe Comane, 335 s. Editura Academiei Bucureşti 1973 E. J. Brill, Leiden., 1973 – 1974, s. 354-355.
 • Dilâçar, A[gop], Suzanne KAKUK, Recherches sur L’Historie de la Langue Osmanlie Des XVIe Et XVIIe Siècles. Les Eléments Osmanlis de la Langue Hongroise. (Bibliotheca Orientalis Hungarica, XIX), 600 s., Akadémiai Kiadó, Budapest 1973., 1973 – 1974, s. 356-357.
 • Dilâçar, A[gop], A. N. Kononov, İstoriya İzuçeniya Tyurkskih Yazıkov v Rossii. Dooktyaberskiy Period, 272 s., Akademii Nauk SSSR, İnstitut Vostokovedeniya Lenigradskoe Otdelenie, Leningrad, 1972.; Pod Redaktsieyi s vvedeniem A. N. Kononova Biobibliografiçeskiy Slovar’ Oteçestvennıh Tyurkologov Dooktyabrskiy Period, 342 s. Glavnaya Redaktsiya Vostoçnoy Literaturı, Moskova, 1974., 1975 – 1976, s. 261-265.
 • Dilâçar, A[gop], Talât Tekin : Ana Türkçede Aslî Uzun Ünlüler, V+278 s., Hacettepe Üniversitesi Yayınları / B15 Ankara 1975., 1975 – 1976, s. 266-273.
 • Dilâçar, A[gop], Haberler, 1975 – 1976, s. 287-291.
 • Dilçin, Cem, Türkiye Türkçesinin Sözvarlığı ve Tarihsel Sözlüğü, 1980 – 1981, s. 23-38.
 • Dilemre, Saim Ali, Türkçenin Tarihsel Tabiatı “L’indo-touranien”, 1953, s. 149-159.
 • Dobrovıts, Mihály, Ongin Yazıtını Tahlile Bir Deneme, 2000, s. 147-150.
 • Doerfer, Gerhard, Yeni Farsçada Türkçe ve Moğolca Unsurlar, çev. Saadet Çağatay, 1967, s. 205-212.
 • Doerfer, Gerhard, İran’daki Türk Dilleri, 1969, s. 1-11.
 • Doerfer, Gerhard, Die Turksprachen Irans [=İran’daki Türk Dilleri], 1969, s. 13-23.
 • Doerfer, Gerhard, Eski Türkçe İle Halaçça Arasında Şaşırtıcı Bir Koşutluk, çev. Semih Tezcan, 1973 – 1974, s. 1-12.
 • Doerfer, Gerhard, Eine Seltsame Alttürkisch-Chaladsch Parallele [=Eski Türkçe İle Halaçça Arasında Şaşırtıcı Bir Koşutluk], 1973 – 1974, s. 13-24.
 • Doerfer, Gerhard, İran’da Bir Dilbilim Araştırma Gezisi Üzerine Rapor, çev. Semih Tezcan, 1973 – 1974, s. 195-198.
 • Doerfer, Gerhard, Bericht Über Eine Linguistische Forschungsreise in Iran [=İran’da Bir Dilbilim Araştırma Gezisi Üzerine Rapor], 1973 – 1974, s. 199-202.
 • Doerfer, Gerhard, Proto-Turkic Reconstruction Problems [=Eski Türkçe Yeni Yapılanma Sorunları], 1975 – 1976, s. 1-59.
 • Doerfer, Gerhard, Das Vorosmanische (die Entwicklung der Oghusischen Sprachen Von Den Orchoninschriften Bis zu Sultan Veled) [=Osmanlı Öncesi (Orhon Yazıtlarından Sultan Veled’e Kadar Oğuz Dilinin Gelişmesi)], 1975 – 1976, s. 81-132.
 • Doerfer, Gerhard, Khalaj and Its Relation to the Turkic Languages [=Halaçça ve Onun Türk Dilleriyle İlişkisi], 1977, s. 17-33.
 • Doerfer, Gerhard, Das Chorasantürkische [=Horosan Türkçesi], 1977, s. 127-204, 1 harita.
 • Doerfer, Gerhard, Temel Sözcükler ve Altay Dilleri Sorunu, 1980 – 1981, s. 1-16.
 • Doerfer, Gerhard, Türkolojide Eleştiri Sorunları, 1980 – 1981, s. 87-99.
 • Doerfer, Gerhard, Chorasantürkisch Aus Dem “Türkenkessel”, 1987, s. 81-102.
 • Doğan, İsmail, Kumuk ve Balkar Lehçeleri Sözlüğü’nün Bir Tahlili, 1990, s. 223-233.
 • Doğan, İsmail, Runik Yazının Gelişim Coğrafyası ve Yayılma Sahası, 2000, s. 151-173.
 • Dolu, Halide, Dâstân-ı Varka ve Gülşâh’ın Fiil Çekimi, 1954, s. 221-231.
 • Donçeva-Petkova, Lüdmila, Ortaçağ Bulgaristan’ından Runik İşaretler ve Birleşmeler, çev. Erol ÇETİN, 2000, s. 175-182.
 • Dor, Remy, Problemes D’Adaptation Phonetique des Refugies Kirghiz de Karagündüz [=Karagündüz’deki Kırgızların Ses Uyumu Sorunları], 1987, s. 103-111.
 • Drımba, Vladimir, L’Instruction des Mots de la Langue Turquesque de Guillaume Postel (1575), 1966, s. 77-101.
 • Drımba, Vladimir, Guillaume Postel (1575)’in “Türkçe’deki Kelimelerin Öğretimi”, çev. Necdet Bingöl, 1966, s. 103-126.
 • Drimba, Vladimir, Miscellanea Cumanica (XVIII) Notes de Critique Textuelle, 1984, s. 1-10.
 • Drimba, Vladimir, XVII. Yüzyılda Yayımlanmış Bir Türk Atasözleri ve Vecizeleri Denemesi, 1985, s. 9-26.
 • Duman, Musa, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Türkçe Açısından Önemi, 1995, s. 153-178.
 • Duran, Suzan, Türkçede Cihet ve Mekân Gösteren Ek ve Sözler, 1956, s. 1-110.
 • Durgut, Hüseyin, Türkçede Yalın Hâl Kavramı Üzerine, 2004, C: II, s. 71-78.
 • Durmuş, İlhami, Köl Tigin Külliyesi Kalıntıları ve Türk Kültür Çevresindeki Yeri, 2000, s. 183-190.
 • Dursunoğlu, Halit, Klasik Türk Edebiyatında Bir Şehrin Güzelleri ve Güzellikleri İle İlgili Eserler, 2003, C: II, s. 57-74.
 • Duymaz, Ali, Dede Korkut Kitabı’nda Alplığa Geçiş ve Topluma Katılma Törenleri Üzerine Bir Değerlendirme, 1998, C: I, S: 41, s. 39-50.
 • Eckmann, J[ános], Karamanlı Türkçesinde -Maca Ekli Fiil Şekli, 1953, s. 45-48.
 • Eckmann, J[ános], Türkçede -Raq -Rek Ekine Dair, 1953, s. 49-52.
 • Eckmann, János, Bolmasa Kelimesine Dair, 1954, s. 33-38.
 • Eckmann, János, Türkçede D, T ve N Seslerinin Türemesi, 1955, s. 11-22.
 • Eckmann, János, Çağatay Dili Hakkında Notlar, 1958, s. 115-126.
 • Eckmann, János, Çağataycada Yardımcı Cümleler, 1959, s. 27-58.
 • Eckmann, János, Dinler (Makedonya) Türk Ağzı, 1960, s. 189-204.
 • Eckmann, János, Çağatayca’da İsim-Fiiller, 1962, s. 51-60.
 • Eckmann, János, Çağatay Edebiyatının Son Devri (1800-1920), 1963, s. 121-156.
 • Eckmann, János, Nehcü’l-Feradis’in Bilinmiyen Bir Yazması, 1963, s. 157-159.
 • Eckmann, János, Memlûk Kıpçakçasının Oğuzcalaşmasına Dair, 1964, s. 35-41.
 • Eckmann, János, Doğu Türkçesinde Bir Kur’an Çevirisi (Ryland Nüshası), 1967, s. 51-69.
 • Eckmann, János, Sadî Gülistan’ının Bilinmeyen Çağatayca Bir Çevirisi, 1968, s. 17-29.
 • Eckmann, János, Bilinmeyen Bir Çağatay Şairi Şahî ve Divanı, 1970, s. 13-36.
 • Eckmann, János, Nevaî’nin İlk Divanları Üzerine, 1970, s. 253-269.
 • Eckmann, János, Memlûk-Kıpçak Edebiyatı, çev. Günay Karaağaç, 1982 – 1983, s. 85-99.
 • Ekici, Metin, Dede Korkut Kitabı ve Slav Destanları, 1998, C: I, S: 41, s. 51-60.
 • Elbir, Zekiye Gül, XVII. Yüzyılda Yazılmış Önemli Bir Tıp Kitabı, 2001, C: I-II, S: 44, s. 99-113.
 • Elibeyzade, Elmeddin, Kitabi Dede Gorgud’un Yarandığı Dövr ve Mühit Problemi, 1998, C: II, S: 41, s. 27-31.
 • Eliyarlı, Süleyman, Dede Korkut Kitabı ve Türk Türeyiş Efsanesi, 1998, C: II, S: 41, s. 33-36.
 • Eliyarov, Süleyman Serdar Oğlı Aktaran Hayati DEVELİ, Kitab-ı Dedem Gorgud Tarihi-filoloji Araştırma Tecrübesi,, 1988, s. 11-22.
 • Elizade, Samet, Azerbaycanda Kitabi Dede Gorgud’un Elmi Metninin Neşr Problemlerine Dair, 1998, C: II, S: 41, s. 37-42.
 • Elizade, Samet, Müasir Merhelede Kitabi Dede Gorgud Metnşünaslığının Be’zi Meylleri, 1998, C: II, S: 41, s. 43-48.
 • Elöve, Ali Ulvi, Bir Yazı Meselesi Üzerine, 1958, s. 69-85.
 • Elöve, Ali Ulvi, Bir Uygurca Yazı [Reşid Rahmetî ARAT, “Öyle Yerlerde” Türk Yurdu, c. 2, no 7, s. 33-34, (1961], 1961, s. 311-317.
 • Emecen, Feridun M., G. BAYERLE, The Hungarian Letters of Ali Pasha of Buda 1604-1616, Akadémiai Kiadó, Budapest 1991 XVI+295 s., 1993, s. 191-192.
 • Emre, Ahmet Cevat, Türkçede Cümle : I. Ünlemden Cümleye, 1954, s. 105-180.
 • Emre, Ahmet Cevat, Türkçede Cümle : II. İsim Cümlesi, 1955, s. 23-58.
 • Eraslan, Kemal, Ak Şemseddin’in Dinî Tasavvufî Şiirleri, 1984, s. 11-85.
 • Eraslan, Kemal, On the Names of Oghuz Branches Boz-ok and Üç-ok [=Boz-ok ve Üç-ok Oğuz Kolu Adları Hakkında], 1986, s. 1-4.
 • Eraslan, Kemal, Boz-Ok ve Üç-Ok Oğuz Kolu Adları Hakkında, 1986, s. 5-8.
 • Eraslan, Kemal, Çağatay Şâiri Atayî’nin Gazelleri – Giriş, 1987, s. 113-164.
 • Eraslan, Kemal, Divânü Lügâti’t-Türk’te Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirler, 1991, s. 113-117.
 • Eraslan, Kemal, Yâzıcı-zâde’nin Oğuz-nâme’si, 1992, s. 29-35.
 • Ercilasun, A[hmet] B[ican], Oğuz Kağan Destanı Üzerine Bazı Düşünceler, 1986, s. 13-16.
 • Ercilasun, Ahmet B[ican], Bir Kişi Yañılsar Oguşı Bodunı Bişükiñe Tegi Kıdmaz Ermiş (KT, G, 6 = BK, K, 4) İbaresi Üzerine, 1993, s. 83-89.
 • Ercilasun, Ahmet B[ican], Türk Dilinde Ek-Ses İlişkisi, 1997, s. 41-47.
 • Ercilasun, Ahmet Bican, Some Remarks on the Oğuz Kağan Epic [=Oğuz Kağan Destanı Üzerine Bazı Düşünceler], 1986, s. 9-12.
 • Ercilasun, Ahmet Bican, Dede Korkut Kitabı İle Oğuz Destanı Arasındaki Münasebetler, 1988, s. 69-89.
 • Ercilasun, Ahmet Bican, Köl Tigin Yazıtı Bir Nutuk Metni midir?, 1990, s. 31-39.
 • Ercilasun, Ahmet Bican, Zikredilen Şahıslara Dayanılarak Dede Korkut Boylarının Kronolojik Sıralanması, 1998, C: I, S: 41, s. 61-69.
 • Ercilasun, Ahmet Bican, L, N, R’den Sonra Niçin T?, 2000, s. 191-194.
 • Erdal, Marcel, Irk Bitig Üzerine Yeni Notlar, 1977, s. 87-119.
 • Erdem, Mehmet Dursun, -Duhcan/-Dükcen Sona/sora Zarf Fiili Üzerine, 2002, C: I, s. 21-28.
 • Eren, Hasan, Türk Dillerinde Metathèse, 1953, s. 161-180.
 • Eren, Hasan, Etimoloji Araştırmaları, 1954, s. 31-32.
 • Eren, Hasan, Türkçe “İstabur” Kelimesi Üzerine, 1956, s. 145-152.
 • Eren, Hasan, Türkçe Folluk Kelimesi Üzerine, 1958, s. 13-15.
 • Eren, Hasan, Türkçede -MM- > -MB- Dissimilation’u, 1959, s. 95-103.
 • Eren, Hasan, Üveyik, 1959, s. 105.
 • Eren, Hasan, Anadolu Ağızlarında Rumca, İslâvca ve Arapça Kelimeler, 1960, s. 295-371.
 • Eren, Hasan, Anadolu’da Kafkasya Türkleri [Prof. Louis LIGETI’ye], 1961, s. 319-357.
 • Eren, Hasan, Türk Yer Adları Sökü, 1965, s. 149-153.
 • Eren, Hasan, Yer Adlarımızın Dili, 1965, s. 155-165.
 • Eren, Hasan, II. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi, 1971, s. 263-266.
 • Eren, Hasan, Yeni Yayınlar (İzvestiya na İnstituta za Balgarski Ezik. Kniga, XVI. Sofya, 1968. 757 s., 1971, s. 267-269.
 • Eren, Hasan, Çuvaş Dilinin Etymologique Sözlüğü V. G. EGEROV, Êtimologiçeskiy Slovar’ Çuvaşskogo Yazıka. Çeboksarı, 1964 355 s., 1972, s. 241-265.
 • Eren, Hasan, Türk Dilinin Étymologique Sözlüğüne Katkılar, 1978 – 1979, s. 1-15.
 • Eren, Hasan, Düden, 1978 – 1979, s. 17-21.
 • Eren, Hasan, Iván Balassa, Az Eke és a Szántás Története Magyarországon. Budapest 1973. Akadémiai Kiadó. 630 s., 1978 – 1979, s. 241-243.
 • Eren, Hasan, V. A. Nikonov, İmya i Obşçestvo. Moskva 1974. 278 s., 1978 – 1979, s. 245-247.
 • Eren, Hasan, K. M. Musaev, Leksika Tyurkskix Yazıkov v Sravnitel’nom Osveşçenii (Zapadnokıpçakskaya Gruppa). Moskva 1975. 360 s., 1978 – 1979, s. 249-255.
 • Eren, Hasan, A. V. Romanova, A. N. Mıreeva, P. P. Baraşkov, Vzaimovliyanie Evenkiyskogo i Yakutskogo Yazıkov. Leningrad 1975. 211 s., 1978 – 1979, s. 257-259.
 • Eren, Hasan, Turcologica. K Semidesyatiletiyu Akademika A. N. Kononova. Leningrad 1976. 364 s., 1978 – 1979, s. 261-264.
 • Eren, Hasan, A. N. Kononov, Oçerk istorii izuçeniya Tureckogo Yazıka. Leningrad 1976. 120 s., 1978 – 1979, s. 265-270.
 • Eren, Hasan, Bernd Scherner, Arabische und Neupersische Lehnwörter im Tschuwaschischen. Versuch Einer Chronologie ihrer Lautveränderungen. Weisbaden 1977. XXX + 213 s. Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission, Band XXIX., 1978 – 1979, s. 271-278.
 • Eren, Hasan, 1893’ten 1993’e, 1993, s. 21-26.
 • Eren, Hasan, Rotasizm ve Lambdasizm mi, Yoksa Zetasizm ve Sigmatizm mi?, 1999, C: I-II, S: 42, s. 79-88.
 • Eren, Hasan, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğüne Yeni Katkılar, 2002, C: I, s. 107-159.
 • Eren, Hasan, Anadolu Türkçesinde Yabancı Ögeler, 2003, C: II, s. 157-170.
 • Eren, Hasan, Türkçede Moğolca Kalıntılar [ Claus Schönig, Mongolische Lenwörter im Westogusischen Wiesbaden 2000, VI+210 s. Turcologica 47], 2003, C: I, s. 171-186.
 • Eren, Hasan, Coğrafi Adların Etimolojik Sözlüğü, 2003, C: II, s. 171-186.
 • Eren, Hasan, Anadolu’da Kafkasya Türkleri (II), 2004, C: I, s. 163-249.
 • Ergun, Metin, Bamsı Beyrek İle Alpamış Destanının Coğrafyası, 1992, s. 75-80.
 • Ergun, Metin, Türk Ağaç Kültü İnancının Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansımaları, 1998, C: I, S: 41, s. 71-80.
 • Ergun, Pervin, Dede Korkut Hikâyelerinde Dağ Kültü, 2003, C: II, s. 75-88.
 • Erimer, Kayahan, Anadolu ve Rumeli Ağızları Üzerinde Bir Bibliyografya Denemesi, 1970, s. 211-236.
 • Erimer, Kayahan, Gün Işığına Çıkan Değerli Bir Eser, 1973 – 1974, s. 265-281.
 • Ermolenko, Ljubov, Anthropomorphe Steinskulpturen der Mittelalterlichen Nomaden İn Eurasiens Steppen [=], 2000, s. 195-204.
 • Ersoy, Feyzi, Türkçenin Söz Dizimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, 2001, C: I-II, S: 44, s. 213-233.
 • Ersoylu, Halil, Segir-nâme, 1985, s. 27-48.
 • Ersoylu, Halil, Kutadgu Bilig’de İki Ayrı Biçimde Transkripsiyonlanmış Arapça ve Farsça Kökenli Kelimelerin Birleştirilmesi, 1987, s. 165-172.
 • Ersoylu, Halil, Segir-nâme (II), 1992, s. 99-145.
 • Ersoylu, Halil, Kaside-i Kalem, 1992, s. 147-167.
 • Ersoylu, Halil, Hürriyet Kasidesinin Metin Örgüsü ve Bunun Namık Kemal’in Yeni Şiirlerindeki İzleri, 2003, C: I, s. 23-38.
 • Ertane Baydar, Arzu – Turgut Baydar, +ki Eki Üzerine, 2004, C: II, s. 31-48.
 • Esir, Hasan Ali, Lâmitî Çelebi Münşeât’ının Giriş Bölümünde Lâmitî Çelebi İle İlgili Bilgiler, 2004, C: II, s. 79-88.
 • Eşberzade, Ş., Basından Seçmeler : Gorgudşünasların Beynelhalg Görüşü, 1988, s. IX.
 • Fazylov, E[rgaş] İ., Zur Geschichte der Herausbildung der Literatursprachen der Turkvölker, 1985, s. 49-69.
 • Fedakâr, Durdu, Maryam Apa’nın Ardından Annemarie Von Gabain (4. 7. 1901-15. 1. 1993), 1993, s. 135-139.
 • Feher, Geza, Encore Une Fois Sur Les Monuments à Inscriptions D’Esztergom-Szenttamáshegy, 1962, s. 101-106.
 • Filan, Kerima, Rûz-nâme’de Birleşik Fiiller, 2001, C: I-II, S: 44, s. 115-128.
 • Filan, Kerima, Boşnakçada Türkçe Kelimeler – Fiiller Üzerine, 2002, C: I, s. 29-40.
 • Fomkin, M[ihail] S[imyonoviç], Sultan Veled (1226-1312)’in Şiir Sanatı ve Türk Şiir Geleneği, 1991, s. 137-148.