Oğuz Kağan Destanı

…olsun dediler. Onun resmi budur: Bundan sonra sevindiler. Yine günlerden bir gün Ay Kağan’ın gözü parladı. Doğum ağrıları başladı ve bir erkek çocuk doğurdu. Bu çocuğun yüzü gök; ağzı ateş (gibi) kızıl; gözleri elâ; saçları ve kaşları kara idi. Perilerden daha güzeldi.

Türk Destanları

Türk Destanları-Genel Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Türk edebiyat geleneği içinde ‘destan’ terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır.