Osmanlı Türkçesi Edebiyatı – 13.-14. Yüzyıllar

Osmanlı Türkçesi Edebiyatı – 13. Yüzyıl *On üçüncü yüzyılda karşılaştığımız simâların başında, eserlerinde yer yer Türkçe kelimelere ve mülemmâlara yer veren Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (1207-1273) görülmektedir.

Osmanlı Türkçesi Edebiyatı – 16. Yüzyıl

*On altıncı yüzyılda Kânûnî Sultan Süleyman’a Câmelnâme şeklinde tercüme ve takdim edilen; Abdi Mûsâ tarafından 1429-30 (H.833) yılında yazılan Camasbnâme, İkinci Murad devrinin bir başka mesnevîsidir. 5122 beyit olan eser, daha çok, bir masal kitabıdır. Fakat eserde Danyal peygamberin hayatı ile ilgili bir kısım da vardır.

Osmanlı Türkçesi Edebiyatı – 19.-20. Yüzyıllar

Osmanlı Türkçesi Edebiyatı – 19. Yüzyıl *Osmanlı Devleti, 19. yüzyıla karışıklıklar içinde girmiştir. Devlet, düzenli ordudan mahrumdur. Artık, Yeniçeri Ocağı asker olmaktan çıkmış, devletin başına gaileler açmaktadır.