Kök Türk Harfli Metinler ve Kök Türklerle İlgili Çalışmalar

Erhan Aydın ve Galip Güner’in hazırladıkları çalışmanın künyesi : Aydın E. / G. Güner: Kök Türk Harfli Metinler ve Kök Türklerle İlgili Türkiye’de Yayımlanmış Çalışmalar Bibliyografyası (Deneme). Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 2007/1, 33-82.