Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati't-Türk Bibliyografyası

1. Kitaplar – ABDURRAHMANOV, G. A.- MUTTALİBOV, S. M, Devanu Lugatit-Türk, İndek-Lugat, Taşkent, 1967, 405 s. – AHALLI, S., Slovar´ Mahmuda Kaşkarskogo i Türkmenskiy Yazık, Aşgabat, 1958, 207 s.

Kâşgarlı Mahmud

Kâşgarlı Mahmud Kimdir? Bulunuşuyla birlikte Türk dili tarihinin yeniden yazılmasını sağlayan ve Türkçenin karanlıktaki pek çok konusunu aydınlatan Divanü Lugati’t-Türk’ü bizlere kazandıran, Türklük biliminin (Türkoloji) kurucusu, Türk sözlükçülüğünün atası Kâşgarlı Mahmud’un hayatı hakkında ne yazık ki ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.