Osmanlı Türkçesi Edebiyatı – 13.-14. Yüzyıllar

Osmanlı Türkçesi Edebiyatı – 13. Yüzyıl *On üçüncü yüzyılda karşılaştığımız simâların başında, eserlerinde yer yer Türkçe kelimelere ve mülemmâlara yer veren Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (1207-1273) görülmektedir.