Türk Destanları

Türk Destanları-Genel Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Türk edebiyat geleneği içinde ‘destan’ terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır.

Osmanlı Türkçesi

* Oğuz Türklerinin kullandığı dilin devamı olan ve Selçuklular’ın son zamanlarından Cumhûriyet devrine kadar 700 yıl kullanılan ve kesintisiz eserlerini veren Osmanlı Türklüğünün devlet ve resmî yazışma dili.