Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati't-Türk Bibliyografyası

4. Kitap İçinde Bölüm

– ACAROĞLU, M. Türker, Ozanlar ve Yazarlar: Kaşgarlı Mahmud, 2 bs., İstanbul, 1967, s. 96.
– ARGUNŞAH, Mustafa, “Kâşgarlı Mahmut ve Ölümsüz Eseri Dîvânü Lügâti’t-Türk”, Sözüm Türkçe Üstüne, Kesit Yayınları, İstanbul 2008, s. 111-126
– BOMBACİ, Alessio, Storia della letteratura turca, Nuova Accademia editorice, Milano, 1962, s. 91–97.
– EKER, Süer, “Erken Dönem: Kâşgarlı Mahmut, Divanü Lügati’t-Türk”, Türk Edebiyatı Tarihi, c. 1, İstanbul, 2006, s. 191–197.
– ERCİLASUN, Ahmet Bican, “Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânü Lûgati’t-Türk”, Büyük Türk Klasikleri, Ötüken-Söğüt, c. 1, s. 118–131.
– “Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânü lûgati’t-Türk”, Türk Edebiyatları, Azerbaycan Türk Edebiyatı I., Ankara, 1993, s. 80–92.
– KÂTİP ÇELEBİ, Keşfüzunûn, Milli Eğitim Bakanlığı, c. 1, Ankara, s. 808.
– KÂTİP ÇELEBİ, Keşfü’z-zunun, 5 cilt, çev. Rüştü Balcı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ekim 2007, 2160 s.
– MALOV, S. E., Pamyatniki drevnetyurskiy pismennosti, Moskva-Leningrad, 1951, s. 305–315.
– ŞERİPOVA, Z. Y., “Boronğo törki yazma komartkıları. Mexmüt Kaşkarininq ‘Divani löğet et-törk’ esere”, Başkort Edebiyatı Tarixı I, Başkort Kitap Neşriyatı, 1990, s. 43-46.

5. Ansiklopedi Maddesi

– ANA BRITANICA ANSİKLOPEDİSİ, “Kaşgarlı Mahmud”, Ana Yayıncılık, c. 13, İstanbul, 1992, s. 59.
– BÜYÜK ANSİKLOPEDİ, “Kaşgarlı Mahmut”, c. 2, İstanbul, 1980, s. 990.
– CUMHURİYET ANSİKLOPEDİSİ, “Kaşgarlı Mahmud”, Arkın Kitabevi, c. 7, İstanbul, s. 1962.
– GELİŞİM HACHETTE ANSİKLOPEDİSİ, “Kaşgarlı Mahmud”, Gelişim Yayınları, c. 6, İstanbul, 1986, s. 2298–2299.
– HAYAT ANSİKLOPEDİSİ, “Divan Lûgat-it Türk”, c. 3, İstanbul, s. 1515.
– HAYAT ANSİKLOPEDİSİ, “Kaşgarlı Mahmud”, c. 4, İstanbul, s. 1896.
– HAZAİ, György, “Al-Kāshgharī”, EI (New Edition), vol. 4, Leiden, 1979, pp. 699–701.
– KOŞAY, Hamit Z., “Mahmud Kaşgari”, Kazak Sovet Ensiklopediyası, Almatı, 1975, c. 7, s. 533.
– KOŞAY, Hamit Z., “Mahmud Koşgariy”, Uzbek Sovet Entsiklopediyası, c. 7, Toşkent, 1976, s. 91–93.
– KOŞAY, Hamit Z., “Mahmud Kaşgari”, Kırgız Sovet Entsiklopediyası, c. 4, Firunze, 1979, s. 201.
– KOŞAY, Hamit Z., “Maxmud Kaşgari”, Kazak Sovet Entsiklopediyası, c. 7, Almatı, 1975, s. 533.
– MEYDAN LAROUSSE, “Kaşgarlı Mahmud”, Meydan Yayınevi, c. 7, İstanbul, 1990, s. 63.
– TÜRK ANSİKLOPEDİSİ, “Kâşgarlı Mahmud”, c. 21, Ankara, 1974, s. 389–392.
– TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANSİKLOPEDİSİ, “Kaşgarlı Mahmud”, Dergâh Yayınları, c. 5, İstanbul, 1982, s. 216–217.
– TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANSİKLOPEDİSİ, “Divânü lügati’t-Türk”, Dergâh Yayınları, c. 2, İstanbul, 1977, s. 353–356.
– TÜRK VE DÜNYA ÜNLÜLERİ ANSİKLOPEDİSİ, “Kâşgarlı Mahmud”, Anadolu Yayıncılık, c. 6, İstanbul, s. 3166.
– TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, “Kâşgarlı Mahmud”, yaz. Ömer Faruk Akün, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, c. 25, Ankara, 1990, s. 9–14.
– TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, “Divânü Lügati’t-Türk”, yaz. Mustafa S. Kaçalin, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, c. 9, Ankara, 1990. s. 446–449.
– TÜRKİYE GAZETESİ REHBER ANSİKLOPEDİSİ, “Kâşgarlı Mahmud”, c. 9, İstanbul, s. 342–343.
– YENİ CUMHURİYET ANSİKLOPEDİSİ, “Kâşgarlı Mahmud”, Arkın Kitabevi, c. 6, İstanbul, 1983, s. 990.
– YENİ TÜRK ANSİKLOPEDİSİ, “Kâşgarlı Mahmud”, Ötüken, c. 5, İstanbul, 1985, s. 1746.

6. Gazete Yazıları

– ARTAM, Nurettin, “Kaşgarlı Mahmud’a göre Türk” Ulus, İstanbul, 13 Haziran 1940.
– ARTAM, Nurettin, “Divanü Lügat it Türk ve Dilimizin Zenginliği”, Ulus, İstanbul, 3 Temmuz 1940.
– ARTAM, Nurettin, “Divanü Lügat it Türk ve Türkçenin Bir Hususiyeti”, Ulus, İstanbul, 5 Şubat 1941.
– ATALAY, Besim, “Divanü Lûgat-it Türk Tercümesinin Tenkidi Dolayısıyla Bay Atıf Tüzüner’e Teşekkür Ederken”, Yeni Sabah, İstanbul, 4, 15, 17 Ekim 1940.
– ATALAY, Besim, “Divanü Lûgat-it Türk Tercümesi Dolayısıyla Dil Süzülmelerine Dair Düşünceler”, Tan, İstanbul, 27 Ağustos 1940.
– ATALAY, Besim, “Divanü Lûgatın Tenkidi Münasebetiyle Nuri Erdoğan’a Cevap”, Yeni Sabah, İstanbul, 2, 6, 7 ve 8 Eylül 1940.
– BİLGE, Rifat (Kilisli), “Divanü Lugat it Türk Tercümesi Münasebetiyle”, Yeni Sabah, İstanbul, 9–10 Mayıs 1940.
– BİLGE, Rifat (Kilisli), “Divanü Lûgat-it Türk’e ait hatıra notları, Yeni Sabah, İstanbul, 4, 7, 11, 14 ve 18 Ekim 1945.
– DELİLBAŞI, Ali Süha, “Türk Dili Hakkında Düşünceler, Divanü Lügati’t-Türk’ün Tercümesi Münasebetiyle”, Cumhuriyet, İstanbul, 6 Ağustos 1940.
– ERDOĞAN, Mehmet Nuri, “Divanü Lügat it Türk Tercümesi Münasebetiyle”, Yeni Sabah, İstanbul, 28 Ağustos–1 Eylül 1940.
– ESKER, Ramiz, “Mahmud Kaşğari ve onun ‘Divanü lüğat-it-türk’ eseri”, Edebiyyat Qezeti, 19 noyabr 2006.
– GEZGİN, Hakkı Süha, “Divanü Lügati’t-Türk”, Vakit, İstanbul, 9 Eylül 1940.
– “Kaşgarlı Mahmud 1000 Yaşında”, İlk Kurşun Gazetesi, Mart 2008.
– KAFKAS, İ. Gürşen, “Türkçe’nin İlk Dilbilimcisi Kaşgarlı Mahmut”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 31 Mayıs 2008.
– KÖPRÜLÜ, M. Fuat, “Milli Kültürümüzün Eski Bir Abidesi: Divanü Lügat-it Türk”, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul, 24 Nisan ve 1 Mayıs 1933.
– NURHACİ, Haci, “XI. Asırda Uygur Dilci Kaşgarlı Mahmut”, Şinciang Gazetesi, Ürümçi, 2 Mayıs 1980.
– ORKUN, Hüseyin Namık, “Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi”, Tasviri Efkâr, İstanbul, 30 Mart 1941.
– SAFA, Peyami, “Türkçenin En Büyük Anıtı”, Cumhuriyet, İstanbul, 21 Haziran 1940.
– SARIHANOV, Mamed, “Mahmut Kaşgarı – beyik alım, kämil mugallım”, Mugallımlar Gazeti, 10 Mayıs 1999.
– ŞEHSUVAROĞLU, Bedri N., “Kâşgarlı Mahmud ve Türklüğe Hizmetleri”, Tercüman Gazetesi, İstanbul, 1 Nisan 1968.
– TALU, Ercümend Ekrem, “Divanı Lûgat-ı Türk”, Son Posta, İstanbul, 26 Haziran 1940.
– TÜZÜNER, Atif, “Divanı Lügat it Türk Tercümesi Münasebetiyle Besim Atalay’ı Tebrik Ederken”, Yeni Sabah, İstanbul, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23 Ağustos 1940.
– ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir, “Divanü Lûgat-it Türk’ün Folklor ve Etnografya Bakımından Tetkikine Dair Bir Tercüme”, Bartın Gazetesi, Bartın, 1937.
– VA-NU, “Besim Atalay’ın Lugat-it Türk Tercümesi”, Akşam, 27 Haziran 1940.

7. Tanıtma Yazıları

– CAFEROĞLU, Ahmet, [tan.] “Albert Hermann: Die älteste türkische Weltkarte”, Ülkü Dergisi, c. 9, sy. 52, Ankara, 1937, s. 315–316.
– DOERFER, [tan.] Dankoff R.- Kelly J., “Mahmūd al-Kāšγarī: Compendium of the Turkic Dialects, Part I”, Ural-Altaische Jahrbücher, Neue Folge, c. 4, 1984, S. 276-278.
– DOERFER, [tan.] [tan.] Dankoff R.- Kelly J., “Mahmūd al-Kāšγarī: Compendium of the Turkic Dialects, Part 2-3”, Ural-Altaische Jahrbücher, Neue Folge, c. 5, 1985, s. 297-298.
– EREN, Hasan, [tan.] “Sovetskaya Tyurkologiya Dergisinin Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı”, TD , c. 27, sy. 253, Ankara, Ekim 1972, s. 121–124.
– HARTMANN, Richard, [tan.] “Brockelmann, Carl: Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmud al-Kaşgaris Divân Lugat at-Turk”, ZDGM , c. 76, Leipzig, 1930, s. 270–275.
– KRAELITZ, F. V., [tan.] “Carl Brockelmann: Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmūd al-Kašγaris Divân Lûgat at-Türk”, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, c. 36, Wien, 1929, s. 331–333.
– RACHMATİ, G.R., [tan.] “Carl Brockelmann: Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmūd al-Kašγarīs Dīvān Lûγat at-Turk”, Ungarische Jahrbücher, c. 10, Berlin-Leipzig, 1930, s. 448–450.
– RÓNATAS, A., [tan.] “Mahmūd al Kašγarī, Compendium of the Turkic Dialect”, ed. and translated with Introduction by R. Dankoff in Collaboration with J. Kelly, Acta Orientalia Hungaricae Academiae Sciantiarum, vol. 40, Budapest, 1986, s. 335–339.
– ROSSİ, Ettore, [tan.] “Carl Brockelmann: Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmūd al-Kašγarīs Dīvān Lûγat at-Turk”, Rivista degli Studi Orientali, c. 13, 1931–1932, s. 311.
– SADBAKASOV, G., [tan.] “Mehmut Keşkerii tyurkii tillar Divani”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 5, Bakı, 1983, s. 96–98.
– SEZER, Engin, [tan.] Divanü Lugati’t-Türk’ün İngilizce Çevirisi”, TD , c. 45, sy. 372, Ankara, 1982, s. 377–378.
– ZETTERSTÉEN, K. V., “Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmūd al-Kāsgarīs Dīvān lugāt at-Türk”, Le Monde Oriental Archives, c. 22, Uppsala, 1928 (basımı 1930), s. 506.

8. Bibliyografik Çalışmalar

– DEDEOĞLU, Behçet, “Kaşgarlı Mahmut Hakkında Bibliyografya”, Çağrı Dergisi, sy. 105, Konya, Haziran 1966, s. 4–8.
– ESKER, Ramiz, “Mahmud Kaşğarinin 1.000 İllik Yubileyine 1.000 Biblioqrafik Göstericisi”, Bakı, 2008, 96 s.
– KARTAL, Ahmet, “Divanü Lügati’t-Türk Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, Türk Kültürü, c. 31, sy. 366, Ankara, 1993, s. 624–636.
– SAKAOĞLU, Saim, “Bir ‘Bibliyografya’ Üzerine”, Çağrı, c. 12, sy. 110, Konya, 1 Mart 1967, s. 16–21.
– SAKAOĞLU, Saim, “Kâşgarlı Mahmut ve Eseri Üzerine”, Çağrı, c. 12, sy. 120, Konya, 1 Ocak 1968, s. 13–15.
– SAKAOĞLU, Saim, “Kâşgarlı Mahmut ve Eseri Üzerine Bibliyografya”, Çağrı, c. 12, sy. 126, Konya, 1 Temmuz 1968, s. 8–11.
– SAKAOĞLU, Saim, “Dîvânü Lügat-it-Türk Bibliyografyasına Yeni İlaveler” Türk Kültürü Araştırmaları, c. 11–14, Ankara, 1975, s. 270–280.

[b]9. Özel Sayılar[/b]
– Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı, Türk Dili, c. 27, sy. 253, Ankara, 1972, 136 s.
– Dil Dergisi Kaşgarlı Mahmut Özel Sayısı, sy. 33, Ankara, Temmuz 1995.
– Sovetskaya Tyurkologiya, No. 3, Bakı, 1972, 159 s + 1 harita. (DLT özel sayısı olarak hazırlanan bu derginin bu sayısında 23 yazı yer almaktadır. Bu dergi Hasan Eren tarafından Türk Dili Dergisinin 253. sayısında tanıtılmıştır.)
– Türk Dil Kurumunun 40. Divan-ü Lûgati’t-Türk’ün 900. yıldönümleri dolayısıyla düzenlenen I. Türk Dili Bilimsel Kurultayına sunulan bildiriler Ankara 27–29 Eylül 1972, Türk Dili Bilimsel Kurultayı, Türk Dil Kurumu, 1975, 575 s. (DLT için özel sayı olarak hazırlanan bu sayıda 1–124. sayfalar arası DLT’ye ayrılmıştır. 1 şiir, 16 makale yer almaktadır.)
– Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, TDK-TÜRKSOY, Ankara, 2000, 146 s.
– Türk Dilleri Araştırmaları, yay. Mehmet Ölmez, c. 14, İstanbul, 2004, 240 s. (‘730. yılında Kutadgu Bilig ve Divanu Lugati’t-Türk’ çalıştayında sunulan bildirileri içeren bu sayıda Divanu Lugati’t-Türk ve kaşgarlı Mahmud ile ilgili 4 yazı vardır.