Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati't-Türk Bibliyografyası

– MAHMUTOV, Huziahmet, “Dîvânü Lûgati’t-Türk’teki Atasözleri ve Onların Bugünkü Versiyonları”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 84–89.
– MAHPİROV, V. U., “Smıslovye modeli etnonimov ‘Divan lugat-it-Tyurk’ Mahmuda Kaşgarskogo i ih tipologiçeskaya Klassifikatsiya”, Qazaq SSR Ġılım Akademiyasınıŋ Habarları / İzvestiya Akademii Nauk Kazahskoy SSR, Til, Ädebiet Seriyası / Seriya Filologiçeskaga, 1980 ii, s. 41–46.
– MAHPİROV, V. U., “İstoriko-geografiçeskie dannıye v ‘Divanu lugat it-Tyurk’ Mahmuda Kaşgorov”, Qazaq SSR Ġılım Akademiyasınıŋ Habarları / İzvestiya Akademii Nauk Kazahskoy SSR, Til, Ädebiet Seriyası / Seriya Filologiçeskaga, 1982 iii, s. 16–21.
– MERT, Cem, “Türk Dilinin İlk Lugati Divanü Lügat-it Türk”, Sızıntı Dergisi, c. 29, sy. 343, Ağustos 2007, s. 336–337.
– MEYER, Iben Raphael, “Kāšγarī und einige Probleme der vokallängen im Türkischen”, Bilimsel Bildiriler 1972, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1975, s. 425–430.
– MUHLİSOV, Yu., “Ob uygurskom perevode “Divanu lugat-it-tyurk”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 120.
– MUSABAYEV, C. G., “Nekotorıye svedeniya o jizni Mahmuda Kaşgari, “İssledoveniya po tyurkologii”, Alma-Ata, 1969, s. 48-62. (Türkçesi: Hasan EREN, “Kaşgarlı Mahmud’un Yaşamı Üzerine Yeni Veriler”, TD , sy. 253, Ankara, Ekim 1972, s. 110–120.
– MUTALLİBOV, S. M., “O slovare Mahmuda Kaşkarskogo “Divan-i-lugat-i Turk”, İzvestiya Akademii Nauk Uzbekskoy SSR, No. 4, Taşkent, 1947, s. 25–30.
– MUTALLİBOV, S. M., “Filolog XI v. Mahmud Kaşkarskiy i ego proizvedeniye ‘Divan-i lugat-i Turk’”, Materialı I Vsesoyuznoy Konferentsii Vostokovedov v.g. Taşkente, 4–11 iyunya, 1957 g. Taşkent, 1958, s. 884–892.
– MUTALLİBOV, S. M., “Mahmud Kaşkarskiy, Sbornik “Voprosı metodov izuçeniya istorii tyurskih yazıkov”, Aşhabad, 1961, s. 109–112.
– MUTALLİBOV, S. M., “Devânü lugatit türk” va uniŋ tarcimasi”, Özbek Tili va Adabiyati, Nu. 5, Taşkent, 1971, s. 40–44.
– MUT’İ, İbragim – OSMANOV, Mirsultan, “Kaşgarlı Mahmud’un, Yurdu, Hayatı, Mezarı”, Tarım Mecmuası, sy. 3, Ürümçi, 1984, s. 3–10.
– MUT’İ, İbragim – OSMANOV, Mirsultan, “O rodine, jizni i grobnitse Mahmuda Kaşkarskogo”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 4, Bakı, 1987, s. 79–89. (Türkçesi: Hülya Kasapoğlu Çengel, “Kâşgarlı Mahmud’un Yurdu, Hayatı ve Mazarı Hakkında”, Bilig, sy. 23, Ankara, Güz 2002, s. 189–208.
– NADIR, İlhan-ŞENEL, Mustafa, “Dîvânu Lugat’it Türk’e göre Av, Avcılık ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler ve Kavram Alanları”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Dede Korkut Özel Sayısı, c. 3, sy. 1, Kış 2008, s. 259–277.
– NALBANT, Mehmet Vefa, “-DUK Eki ve Divânü Lûgati’t-Türk’te –DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi”, TürD, c. 15, sy. 1, Ankara, 2002.
– NASKALİ, Emine Gürsoy, “Dîvânü Lûgati’t-Türk’te Bir Kurt Avı ve Anadolu’daki Şekli”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 55–56.
– NAYIR, Yaşar Nabi, “Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi Dolayısıyla I”, Varlık, c. 12, sy. 209, İstanbul, 15 Mart 1942, s. 394–395.
– NAYIR, Yaşar Nabi, “Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi Dolayısıyla II”, Varlık, c. 12, sy. 210, İstanbul, 1 Nisan 1942, s. 418–419.
– NAYIR, Yaşar Nabi, “Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi Dolayısıyla III”, Varlık, c. 12, sy. 211, İstanbul, 15 Nisan 1942, s. 447–448.
– NE’METOV, H., “XI. asrdagi türkiy tillarning Mahmut Kaşkariy zamanidan kilingan tasnifi”, Özbek Tili va Adabiyati, No. 4, Taşkent, 1969, s. 51–55.
– NE’METOV, H., “Mahmut Kaşarskiy o tyurkskih dialektah XI”, V, SSCB Diyalektoloji Uzmanlarının VI. Bölgesel Toplantısı, tezler, Taşkent, 1970, s. 30–35.
– NİGMATOV, H. G., “Oproşşenie v tyurkskih glogolnıh kornyah po materialam slovarya Mahmuda Kaşkarskogo”, Filologiya i İstoriya Stran Zarubejnoy Azii i Afriki, Tezısi, Leningrad, 1967, s. 27–29.
– NİGMATOV, H. G., “Mahmud Kaşkarskiy o vzaimovliyanii tyurskih i iranskih yazıkov”, Sbornik iranskoya filologiya, Moskva, 1969, s. 101–104.
– NİGMATOV, H. G., “Nekotoriye osobennosti tyurskih ovtorskih primerov v ‘Divane’ Mahmuda Kaşgari”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 100–102.
– NİGMATOV, H. G., “Otımennoe osnovoobrazovanie tyurkskogo glagola v XI veke”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 3, Bakı, 1971, s. 33–42.
– NURMUHAMMEDOV, A. M., “Kaşkarınıñ ‘Divanı’ ve Türkmen diliniñ çekimli sesleri”, Türkmenistanda Ilım ve Tehnika, Nu. 6, 2000.
– NURMUHAMMEDOV, A. M., “Kaşkarınıñ ‘Divanı’ ve Türkmen diliniñ çekimsiz sesleri”, Türkmenistanda Ilım ve Tehnika, Nu. 7, 2000.
– NURMUHAMMEDOV, A. M., “Kaşgarlı Mahmut’un Divanında Uzun Ünlülerin Gösterilişi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 2003/2, Ankara, s. 129–137.
– NYIRI, Maria, “Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk adlı sözlüğündeki Bitki Adları”, Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi: tebliğler: 1. Türk Dili, İstanbul, 1985, s. 205–213.
– OLGUN, İbrahim, “Kaşgarlı Mahmut’ta Türklük Bilinci”, TD , c. 27, sy. 253, Ankara, 1972, s. 81–86.
– ONAN, Bilginer, “Divanü Lugat-it Türk’ün Dil Öğretim Yöntemleri ve Dünya Filolojisine Katkıları Bakımından Bir Değerlendirme”, Türklük Bilimi Araştırmaları [Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı], sy. 13, Niğde, 2003, s. 425–446.
– ORKUN, Hüseyin Namık, “Divânü Lûgat’it Türk’e Nazaran Hakan”, Dergâh Mecmuası, c. 1, İstanbul, 1921, s. 123.
– ORKUN, Hüseyin Namık, “Kaşgarlı Mahmut Hakkında”, Varlık, sy. 168, İstanbul, 1940, s. 605–606.
– ORUZBAYEV, Byubina O., “Slovar´ Mahmuda Kaşgari kak istorik dlya izuçeniya leksiki kirgizskogo yazıka v istoçeskom plane”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 43-46.
– ORUZBAYEV, Byubina O., “Mahmut Kaşgari’nin Divanı ve Kırgız Dil Tarihinin Bazı Sorunları”, Bilimsel Bildiriler 1972, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1975, s. 447–453. (Çev. Semih Tezcan)
– OSMANALİYEVA, B., “Ob otrajenii leksiki kirgizskogo yazıka v slovare Mahmuda Kaşgari “Divanu lugat-it-tyurk”, Sovetskaya Tyurkologiya, No 1, Bakı, 1972, s. 97-99.
– ÖLMEZ, Mehmet, “Kaşgarlı Mahmud’un Kabri ve Yurdu”, Türk Dilleri Araştırmaları, c. 14, İstanbul, 2004, s. 207–240.
– ÖZDEMİR, Ahmet, “Türk Dünyası’nın En Büyük Kitabı Divan-ü Lûgat-it Türk ve Ali Emiri Efendi”, Dil Dergisi, Kaşgarlı Mahmud Özel Sayısı, sy. 33, Ankara, Temmuz 1995, s. 16–19.
– ÖZKIRIMLI, Atilla, “Kâşgarlı’ya göre Türklerde Askerlik”, TD , c. 27, sy. 253, Ankara, Ekim 1972, s. 87–95.
– ÖZMEN, Mehmet, “Divanü Lügati’t-Türk’te ve Kutadgu Bilig’de ‘aymak’ Fiiliyle Kurulan Dolaysız Anlatım Cümleleri Üzerine”, Türk Dilleri Araştırmaları, c.14, İstanbul, 2004, s. 67–77.
– PRİTSAK, Omeljan, “Mahmud Kâşgarî kimdir?”, Türkiyat Mecmuası, c. 10, 1951–53, s. 243–246.
– PRİTSAK, Omeljan, “Kāšγarīs Angaben über die Sprache der Bolgaren”, ZEİTSCHRİFT DER DEUTSCHEN MORGENLÄNDİSCHEN GESELLSCHAFT, c. 109, sy. 1, Leipzig, 1959, 1, s. 92–116.
– QEN, Zong-Jen, “‘Türki tillar divani’diki maqal-tämsillär”, Türki tillar tätqiqati, c. 1, Ürümçi, 1982, s. 197–212.
– QULİYEVA, Yaqut, “Mahmud Kaşğarinin ‘Divanü lüğat-it-türk’ Eserinde Türk Dilleri, onların coğrafi ve elmi bölgüsü”, Elmi Axtarışlar, sy. 24, Bakı, 2007, s. 157–162.
– RADJABOV, Nazar, “Divan-ı Lugat-it” Fitret Tefsirinde”, IV. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II 24–29 Eylül 2000, Türk Dil Kurumu, c. 2, Ankara, 2007, s. 1485–1498.
– RAGİMOV, M. Ş., “‘Divanu lugat-it-tyurk’ Mahmuda Kaşgari i drevnetyurkskiye elementı v dialektah i govorah azebaydjanskogo yazıka”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 75-82.
– ROSSİ, Ettore, “A Note to the Manuscript of the Dīwān Luγat-at-Turk”, Charisteria Orientalia, Prag, 1965, s. 280–284.
– RUSTAMOV, A., “O perevode ‘Divanu Lugat it-Tyurk’ Mahmuda Kaşgari na russkiy yazık”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 129–139.
– SADBAKASOV, G., “Ob uigurskom perevode ‘Divanu lugat-it-Tyurk’ Mahmuda Kaşgarskogo. Qazaq SSR Ġılım Akademiyasınıŋ Habarları / İzvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Til, Ädebiyet Seriyası / Seriya Filologiçeskoga, 1982 iv, s. 35–37.
– SAKAOĞLU, Saim, “Dîvânü Lügat-it-Türk’ün Halk Edebiyatı Açısından Taşıdığı Değer”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Dergisi [Sosyal Bilimler Dergisi], [Ord. Prof. Dr. Ahmed Zeki Velidi Togan Özel Sayısı], sy. 13, Erzurum, 1985, s. 301–319.
– SAKAOĞLU, Saim, “Divânü Lûgati’t-Türk’te Türk Halk Şiiri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1991, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1994, s. 97–111.
– SAKAOĞLU, Saim, “Karaman Ağzına Divanü Lügati’t-Türk Açısından Bir Yaklaşım”, Tarih Boyunca Türk Dili Bilgi Şöleni 13–14 Mayıs 1997 Karaman, haz. İsmail Parlatır, İbrahim Birler, Ankara, 1998, s. 122–129.
– SAKAOĞLU, Saim, “Divanü Lügati’t-Türk’teki Bazı Atasözleri Üzerine”, Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 4–7 Eylül 1988, Ankara, 1997, s. 261–267.
– SAKAOĞLU, Saim, “Dîvânü Lûgati’t-Türk’teki Atasözlerinin Anadolu’daki İzleri”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 36–46.
– SARIHANOV, Mamed, “Mahmut Kaşgarı oğuzlarıñ dili hakında”, Türkmenistanda Ilım ve Tehnika, No. 2, 1999.
– SARIHANOV, Mamed, “Mahmud Kâşgarlı’nın Dîvânü Lûgati’t-Türk Eserinin Türkmenistan’da Öğrenilmesi ve Kullanılışı”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 102–105.
– SCHÖNİG, Claus, “On some unclear, doubtful and contradictory passages in Mahmūd al-Kāşγarī’s ‘Dīwān Luγāt at-Turk’”, Türk Dilleri Araştırmaları, c. 14, İstanbul, 2004, s. 35–56.
– SERTKAYA, Osman Fikri, “Son Bulunan Belgeler Işığında Kâşgarlı Mahmud Hakkında Yeni Bilgiler”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7-8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 130–146.
– SEV, Gülsev, “Divanü Lûgat’it-Türk’te İkilemeler”, TD , c. 88, sy. 634, Ankara, 2004, s. 497–510.
– SÖYEGOV, M., “Mahmut Kaşgarınıñ golyazması: Tapıp göçürenler, tercime ve neşir edenler”, Türkmenistanda Ilım ve Tehnika, No. 4, 2000.
– STEBLEVA, I. V., “Sinkopirovanie slov v poetiçeşkih Tekstah ‘Divan Lugat at-Turk’ Mahmuda al-Kaşgari”, Tyurkologiçeskiy sbornik, 1971, Moskva, 1972, s. 206–212.
– ŞEN, Serkan, “Anlam İyileşmesi ve Kötüleşmesine Divanu Lügati’t-Türk Merkezli Örnekler”, TD , sy. 591, Ankara, Mart 2001, s. 268–275.
– ŞIRALIYEV, M. Ş., “Mahmud Kaşgari kak dialektolog”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 24–30.
– ŞİRVANİ, YU. Z., “Mahmud Kaşkarskiy i ego ‘Divan lugat at-turk’”, Şark Hakikati, Taşkent, No. 3, 1947, s. 35.
– ŞOPOLYO, Enver Behnan, Kaşgarlı Mahmud, İller ve Belediyeler Dergisi, 17 Nisan 1961, s. 115–116.
– TAYMAS, Abdullah, “Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi”, Türkiyat Mecmuası, c. 7–8, İstanbul, 1940–1942, s. 212–252.
– TAYMAS, Abdullah, “Divanü Lûgati’t-Türk Tercümesi”, Türkiyat Mecmuası, c. 11, İstanbul, 1954, s. 75–100.
– TEKELİ, Sevim, “İlk Japonya Haritasını Çizen Kâşgarlı Mahmud”, Erdem, I/3, Ankara, 1985, s. 645–651.
– TEKELİ, Sevim, “The oldest Map of Japan and Mahmud of Kashgar”, Turkish Review Quarterly Digest, c. 1, sy. 5, Ankara, Autumn 1986, pp. 131–138.
– TEKİN, Talat, “Karahanlı Dönemi Türk Şiiri”, TD , sy. 409, Ankara, Ocak 1986, s. 81–157.
– TENİŞEV, E. R., “Ukazatel grammatiçeskih form k “Divanu tyurkskih yazıkov”, Mahmuda Kaşkarskogo”, Trudı İnstituta Yazıkoznaniya AN Kaz. SSR, c. 3, Alma-Ata, 1963, s. 190–212.
– TEZCAN, Semih, “Ein Ghostword von Mahmūd al-Kāşġarī”, Turcica, vol. 28, Paris, 1996, pp. 261–269.
– TOGAN, Zeki Velidi, “Divanü Lugat-it-Türk’ün Telif Senesi Hakkında”, Atsız Mecmua, sy. 16, Ağustos 1932, s. 77-80.
– TOGAN, Zeki Velidi, “Mahmud Kaşgari’ye Ait Notlar”, Atsız Mecmua, sy. 17, Eylül 1932, s. 133–136.
– TOKAT, Muammer, “Divanü Lügat it Türk’te Benzetmeler”, Çağdaş Eleştiri, c. 4, sy. 6, İstanbul, 1985, s. 20–26.
– TOMANOV, M., “Mahmud Kaşkari, Sbornik ‘Velikie uçenie sredney Azii i Kazahstana IX-XIX vv.’”, Alma-Ata, 1964, s. 153-166.
– TOMANOV, M., “Mahmut Kashgari”, Central Asian Review, vol. 13, nu. 4, Londra, 1965, pp. 330–338.
– TOYGAR, Kamil, “Kaşgarlı Mahmud’un Türbesinde”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, c. 1, sy. 3, İstanbul, 1987, s. 12–14.
– TRYARSKİ, Edward, “Amusement, Plays, Games and Sports in Mahmūd al-Kāšġarī’s Dīwān [w:]”, Akta VI Międzynarodowego Kongresu Turkologicznego w Stumbule w 1998 (w druku).
– TRYARSKİ, Edward, “Medical Terminology in Mahmūd al-Qāšγarī’s Dıwān”, Türk Kültürü Araştırmaları, Ahmet Temir Armağanı, c. 30, Ankara, 1992, s. 251–255.
– TUMAŞEVA, Dilara, “Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügat-it-Türk Eseri ve Sibirya Tatar Şiveleri Sözlüğü”, IV. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II 24–29 Eylül 2000, Türk Dil Kurumu, c. 2, Ankara, 2007, s. 1817–1824.
– TURGUN, Almas, “Kadımki Uygur Edebiyatı”, Kaşgar Uygur Neşriyatı, Kaşgar, 1988, s. 333–334.
– TÜLÜCÜ, Süleyman, “Dîvânü Lûgat-it-Türk’te ‘Kadın’ için Kullanılan Sözler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, c. 16, Şubat 1982, s. 137–141.
– TÜRK, Kemalettin, “Türk Dili ve Divanü Lûgat it Türk”, Yeni Malatya, sy. 82, Malatya, 1940.
– TÜRK, Kemalettin, “Futbol, Polo, Boks ve Divanü Lûgat it Türk”, Beden Terbiyesi ve Spor, sy. 24, 1940, s. 10.
– TÜRKAY, Kaya, “Kâşgarlı’nın Derlediği Yansıma Sözcükler”, Ömer Asım Aksoy Armağanı, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1978, s. 241–257.
– TÜRKAY, Kaya, “Kaşgarlı’dan Günümüze Gelen Atasözleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, Ankara, 1980–1981, s. 39–42.
– TÜRKMEN, Fikret, “Günümüz Halk Şiirinde Kullanılan Şekil ve Türlerin Dîvânü Lûgati’t-Türk’teki İlk Örnekleri”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 30–35.
– UMAROV, E. A. O dvuh otonimah v ‘Divan’ Mahmuda Kaşgari, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 103–105.
– ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir, “Büyük Türk Dilcisi Kâşgarlı Mahmut –Divanü Lûgat’ı Yazıp Bitirişinin 873 üncü Yıldönümü Münasebetiyle”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, seri: III Mart 1946, sy. 6–7, İstanbul, 1946, s. 625–631.
– VALİDOV, Djemal, “O slovare turetskih yazıkov Mahmuda Kaşkarskogo”, Vestnik Nauçnogo Obşçestva Tatarovedeniya, No. 7, Kazan, 1927, s. 107–112.
– VALİYEV, U. N., “Devanü lügatit türk”da -çi/çi affiksining at Yasaşiga Dair”, Özbek Tili va Adabiyati, No. 3, Taşkent, 1964, s. 74–76.
– VELİYEV, İ. D., “Formı vırajeniya proşedşego vremeni v ‘Divanu lugat it-turk’ Mahmuda Kaşgari, Uçenie zapiski Azerbaydjanskogo gos. Universiteta imeni S. M. Kirova”, Seriya obşçestvennıh Nauk, No. 5, 1968.
– YAYLAGÜL, Özen, “Divanü Lûgati’t-Türk’teki Ad Aktarmalı (Metonymic) Yapılar”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy. 1, Ankara, 2006, s. 77–88.
– XİN, Wan Yuan-QİNG, Zhou Zheng, “Çin’de ‘Divanu Lugati’t-Türk’ Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Çevren Bilim/Kültür Dergisi, c. 18, sy. 81–82, Priştine, 1991, s. 107–112.
– ZEKIEV, Mirfatih Z., “Törki Sintaksik Sistemasınıng Tarihin Öyränüdä ‘Divanu Lûγati-’t-Türk’ Äsäreneng Ähämiyäte, Bilimsel Bildiriler 1972, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1975, s. 409-412. (Kazan Tatarcasından çev.: Semih Tezcan)
– ZEKIEV, Mirfatih Z., “Kâşgarlı Mahmud ve Türk Boylarının Etnik Birliğini Oluşturma Çabaları”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 90–95.
– ZIEME, Peter, “Kâşgari ve Türkçe Turfan Metinleri”, Bilimsel Bildiriler 1972, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1975, s. 463–468.
– ZIEME, Peter, “Kāsγarī und die Türkischen Turfantexte”, Bilimsel Bildiriler 1972, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1975, s. 469–474.