Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati't-Türk Bibliyografyası

– EHRENSVÄRD, U., “A pilgrimage to the Mausoleum of Mahmud al-Kashghari”, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul Meddelanden, c. 17, Stockholm, 1992, s. 64-72.
– EKBERZADE, Şahmar, “Dîvânü Lûgati’t-Türk ve Türk Maneviyatı”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 57–61.
– ELÇİN, Şükrü, “Kaşgarlı Mahmud ve Kavak Ağacı”, Türk Kültürü, c. 31, sy. 359, Ankara, Mart 1993, s. 149–151.
– ELÖVE, Ali Ulvi, “Dîvânü lugati’t Türk’teki Halk Şiirleri” Türkün, sy. 6, Bursa, 1936, s. 54-59; sy. 7, 1936, s. 65-72, sy. 8, 1937, s. 1-8; sy. 10, 1937, s. 32-40; sy. 11, 1937; s. 29–38.
– EMET, Erkin, “Doğu Türkistan ve Çin’de Divan-ü Lûgati’t-Türk Üzerine Yapılan Dil ve Edebiyat Araştırmaları”, Dil Dergisi, Kaşgarlı Mahmud Özel Sayısı, sy. 33, Ankara, Temmuz 1995, s. 60–64.
– ERASLAN, Kemal, “Dîvânü lûgati’t Türk’te Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirler”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1991, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1994, s. 113–117.
– ERCİLASUN, Ahmet Bican, “Kaşgarlı Mahmud’da –Sa-/-Se- Eki”, TD , sy. 521, Ankara, 1995, s. 449–150.
– ERCİLASUN, Ahmet Bican, “Dîvânü Lûgati’t-Türk’te Ünlü Uzunluklarıyla İlgili Kayıtlar”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 51–54.
– ERCİLASUN, Ahmet Bican, “Divanü Lugati’t-Türk’ü Koruyan Aile”, Yeni Orkun, Eylül 2003, s. 26–28.
– ERÖZ, Mehmet, “Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t-Türk ve Anadolu Yörükleri, Türkmenleri”, Türk Yurdu, c. 5, sy. 6, Ankara, 1966, s. 17–20.
– ERÖZ, Mehmet, “Kaşgarlı Mahmud ve Anadolu Yörükleri”, Türk Dünyası, sy. 2, İstanbul, 1966, s. 33–37.
– ESİN, Emel, Tonġa ve Ödlek “On Kāšġarī’s Version of Afrāsīab/Tonġa-Alp-Er Epic”, Journal of Turkish Studies/ TUBA , c. 10, Harvard University, 1986. s. 97–109.
– ESKER, Ramiz, “‘DLT-de kömekçi nitq hisseleri”, Azerbaycan Diller Universitetinin Elmi Xeberleri, No. 2, Bakı, 2008, s. 71–77.
– ESKER, Ramiz, “DLT-de felin şekilleri”, Azerbaycan Diller Universitetinin Elmi Xeberleri, No. 1, Bakı, 2008, s. 59–65.
– ESKER, Ramiz, “DLT-de ismin hal kateqoriyası”, Dil ve Edebiyyat. Beynelxalq elmi-nezeri jurnal, No. 1, Bakı, 2008, 73–76.
– ESKER, Ramiz, “‘Divanü lüğat-it-türk’le bağlı bezi bilgiler”, Elmi axtarışlar, sy. 35, Bakı, 2007, s. 9–15.
– ESKER, Ramiz, “‘Divanü lüğat-it-türk’ü zikr eden menbeler”, Filologiya Meseleleri, No. 8, Bakı, 2007, s. 161–165.
– ESKER, Ramiz, “‘Divanü lüğat-it-türk’ün tapılması tarixçesi”, Elmi Axtarışlar, sy. 33, Bakı, 2007, s. 46–49.
– ESKER, Ramiz, “‘Divanü lüğat-it-türk’ün Değeri”, Filologiya Meseleleri, No. 2, Bakı, 2008, s. 75–83.
– ESKER, Ramiz, “‘Divanü lüğat-it-türk’ün Yazıldığı Dövr ve Mühit”, Filologiya Meseleleri, No. 6, Bakı, 2007, s. 345–354.
– EYVAZOVA, R., “Mahmud Kaşğarinin ‘Divanü lüğat-it-türk’ eserindeki bir neçe etnonim ve toponimlerin arealları. Orta esr elyazmaları ve Azerbaycan medeniyyeti tarixi problemleri”, III respublika elmi-nezeri konfransı materialları, Bakı, 1992, s. 70–73.
– FAZILOV, Ergaş İ., “Mahmud Kaşgari i ego ‘Divan’”, Özbek Tili va Adabiyati, No. 5, Taşkent, 1971, s. 34–39.
– FAZILOV, Ergaş İ., “Oguzkiye yazıki v trudah vostoçnıh filologov XI-XVIII vv.”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 4, Bakı, 1971, s. 83–97.
– FAZILOV, Ergaş İ., “Mahmud Kåşgariy Divan’ı Näşrlärini Qiyâsiy Tadqiq Etiş Täcribäsi”, Bilimsel Bildiriler 1972, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1975, s. 457–462.
– FAZILOV, Ergaş İ., “Ob izdaniyah i izdatelyah ‘Divana’ Mahmuda Kaşgari, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 140–149.
– FAZILOV, Ergaş İ.- RASULOVA, N., “Yazıkoznanie v uzbekistane za poslednie godı”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1971, s. 82–89.
– FAZILOV, Ergaş İ.- DANİLOVA, L, V., “Vsesoyaznaya tyurkoligeçskaya konferensiya, posvyaşennaya 900-letiyo truda Mahmuda Kaşgari ‘Divanu lugat-it-tyurk’”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 151–155.
– FINDIKOĞLU, F., “Dil Sosyolojisi ve Mâhmud-ü Kaşgâri 1”, Türk Yurdu, c. 5, sy. 9, Ankara, Ağustos 1966, s. 1–3.
– FINDIKOĞLU, F., “Dil Sosyolojisi ve Mâhmud-ü Kaşgâri 2”, Türk Yurdu, c. 5, sy. 9, Ankara, Eylül 1966, s. 1–3.
– GABAİN, A. von, “Divanü Lûgat-it Turk”, Der Islam, c. 30, Berlin-New York, 1952, s. 114–115.
– GALANTİ, Avram, “Eski Savların Eskiliği”, Edebiyat Fakültesi Mecmuası, c. 2, sy. 6, İstanbul, 1923, s. 520–522.
– GARİPOV, T. M., “Mahmud Kaşgari i kıpçakskie yazıkı uralo-povolj’ya”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, 47–51.
– GENCAN, Tahir Nejat, “Divanü Lûgat-it-Türk’te Dil Kuralları, TD , c. 27, sy. 253, Ankara, 1972, s. 27–52.
– GENCAN, Tahir Nejat, “Divanü Lûgati’t-Türk’te Türkçülük ve Öz Türkçe Sevgisi”, Bilimsel Bildiriler 1972, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1975, s. 475–478.
– GENCAN, Tahir Nejat, “Kâşgarlı Mahmud’un Öz Türkçeciliği”, TD , c. 26, sy. 249, Ankara, Haziran 1972, s. 192–195.
– GENCAN, Tahir Nejat, “Divanü Lûgat-it-Türk”, TD , c. 26, sy. 250, Ankara, 1972, s. 304–309.
– GENÇ, Reşat, “Kaşgarlı Mahmud’a göre XI. Yüzyılda Türk İllerinin Siyasi ve Etnik Durumu”, Türk Kültürü Araştırmaları, c. 11–14, Ankara, 1973–1975, s. 176–213.
– GENÇ, Reşat, “Divânü Lügati’t-Türk’teki Bazı Destan Parçalarına Dair”, Uluslararası Folklor ve Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri 27–29 Ekim 1975, Konya; Ankara, 1976, s. 38–43.
– GENÇ, Reşat, “Kaşgarlı Mahmud’a göre XI. Yüzyılda Türklerde Oyunlar ve Eğlenceler”, Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri 3, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1977, s. 231–242.
– GENÇ, Reşat, “Kaşgarlı’dan Anadolu’ya Türk Kültürü”, Tarih Boyunca Anadolu’da Nüfus ve Kültür Yapısı: tebliğler, yay. haz. Yücel Hacaloğlu, Ankara, 1995.
– GENÇ, Reşat, “Kaşgarlı Mahmud’a göre Doğu Türkistan ve Türk Dünyası”, Doğu Türkistan’da Öğrenci Hareketleri Sempozyumu Bildirileri 16 Aralık 1995, Ankara, 1996, s. 55–64.
– GENÇ, Reşat, “Kaşgarlı Mahmud’a göre XI. Yüzyılda Türklerde Dokuma ve Yaygı İşleri”, Türk Soylu Halkların Halı, Kilim, Cicim Sanatı Uluslararası Bilgi Şöleni 27–31 Mayıs 1996: Bildiriler, yay. haz. Azize Aktaş Yasa vd., Kayseri, c. 6, Ankara, 1998.
– GENÇ, Reşat, “Kâşgarlı’dan Anadolu’ya Uzanan Kültür Değerlerimiz”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 7–9.
– GÖKÇEOĞLU, Mustafa, “Dîvânü Lûgati’t-Türk ve Kıbrıs Türkleri’nin Dillerinde Yaşayan Sözcükler”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 72–77.
– GÖKYAY, Orhan Şaik, “Divanü Lûgat-it-Türk ve Alp Er Tunga”, TD , c. 27, sy. 253, Ankara, Ekim 1972, s. 56–59.
– GÖMEÇ, Saadettin, “Divanü Lügati’t-Türk’te Akrabalık Bildiren Terimler”, Tarih Araştırmaları, c. 20, sy. 32/6, Ankara, 2002, s. 133–142.
– GÜLENSOY, Tuncer, “Dīvānü Luġāti’t-Türk ve Kutadgu Bilig’deki Moğolca Kelimeler Üzerine”, Türk Kültürü Araştırmaları, c. 22, Ankara, 1984, s. 90–103.
– GÜLENSOY, Tuncer, “Doğu Anadolu Ağızları ve Divanü Lügati’t-Türk”, Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi: Tebliğler: 1. Türk Dili, c. 1, İstanbul, 1985, s. 107–115.
– GÜLENSOY, Tuncer, “Kaşgarlı Mahmud’un Eserinin Adı Üzerine”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 1, sy. 2, Elazığ, 1987, s. 151–153.
– GÜLMEDEN, Nevhis, “Kâşgarlı Mahmud ve Türkçülüğü”, Emre, c. 2, sy. 23, Eskişehir, Mart 1966, s. 11–13.
– GÜNAY, Turgut, “Yazılışının 900. Yıldönümüne Doğru Divan-ü Lûgat-it-Türk”, Türk Kültürü, c. 9, sy. 100, Ankara, 1971, s. 298–302.
– GÜNŞEN, Ahmet, “Divanü Lügat-it Türk’e Yemek ve Beslenme Kültürüyle İlgili Kelimeler ve Teşkilleri”, Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni 12–13 Nisan 2001, c. 1, Kayseri, 2001, s. 343–376.
– GÜNŞEN, Ahmet, “Kutadgu Bilig ve Divanü Lügat-it Türk’te Rüşvet”, Diriözler Armağanı: Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, haz. M. Fatih Köksal, Ahmet Naci Baykoca, 2003, s. 185–194.
– HACIHAMDİOĞLU, Tevfik, “Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügat-it Türk’ünde Geçen ve Alanya Ağzında Kullanılan Kelimeler, Benzerlikler ve Kullanımları”, Alanya Tarih ve Kültür Semineri, der. İsmail Yıldız, Alanya, 1992, s. 35.
– HACIZADE, Naile, “M. Kaşgarlı’nın Divanü Lügat-it Türk isimli eserinde kelime dâhili zıtlık (Enantiosemiya) olayının yeri”, IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I 24–29 Eylül 2000, c. 1, Ankara, 2007, s. 775–782.
– HAÇARTYAN, M. M., “Karta mira, pripisıvaemaya al-Kaşgari”, Vestnik Eravanskogo Universiteta, ON , Nu. 1, 1968, s. 193–200.
– HANEDA, Akira, Kaşugari to Arubu-go Citen, Uwai-hakuşi Koki Kinen Tenseki Ronşû, 1963, s. 521–526.
– HARTMANN, Martin, “Divan Lûgat at-Türk’e Ait Birkaç Mülâhaza”, Milli Tetebbular Mecmuası, sy. 4, Ankara, Eylül-Ekim 1915, s. 168–169.
– HASANOV, H. “Nerasşifrovannaya nadpis na karte Mahmuda Kaşkgarskogo”, İzvestiya Akademi Nauk SSRS. Seriya Geografiçeskaya, Nu: 6, Moskova, 1964, s. 107–108.
– HAUENSCHİLD, Ingeborg, “Botanica im Divan Lugat at Turk”, Journal of Turkology, vol. 2, Nu. 1, Molnar & Kelemen Oriental Publishers, Hungary, 1994, s. 25–100.
– HAUENSCHİLD, Ingeborg, “Pferdefarben und Pferdeabzeichen im Dīvān luγāt at-turk”, Acta Orientalia Hungaricae Academiae Sciantiarum, vol. 53, Budapest, pp. 203–218.
– HAYITMETOV, A., “Voprosı literaturove deniya: O drevniye poezii tyurkov (po materialam ‘Divanu Lugat-it-Tyurk Mahmuda Kaşgari)”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 123–128.
– HAZAİ, György, “Genel Leksikografya Açısından Kaşgarlı Mahmut Hakkında Düşünceler”, Bilimsel Bildiriler 1972, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1975, s. 419–424.
– HODJAEV, Halid-Said, “‘Divani Lugati Tyurk’ Mahmuda Kaşkarskogo”, Trudı Azerbaydjanskogo Filiala, AN SSSRA, Seriya Lingvistiçeskaya, No. 31, Bakü, 1936, s. 105–112.
– HUİ, Abbas Zeryab, “Divan Lugat at-Turk”, Yeki Katre-i Baran, 1370/1990, Tahran, s. 573–591.
– HÜSEYİNOV, Gaysa, “Bir Sistem Olarak Eski Türk Edebiyatı ve Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânü Lûgati’t-Türk Adlı Eseri”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 78–83.
– İBRAGIMOV, S. K. – HRAKOVSKIY, V. S., “Mahmud Kaşgari o rasselenii plemen na territorii kazahstana”, Vestalik Akademi Nauk Kazahskoy SSR, No. 11, Alma-Ata, 1958, s. 93–98.
– İBRAGIMOV, S. K. – ASAMUDDINOVA, M., “XI. asrdagı türkiy tillarda kasb-hünar atamalari ve ularning ‘Divanü Lügatit Türk’da aks etişi”, Özbek Tili ve Adabiyati, No. 5, Taşkent, 1971, s. 57–62.
– İBRAGIMOV, S. K. – ASAMUDDINOVA, M., “Otrajenie professionalnoyo terminologii v < > i Kutadgu Bilig”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 114–122.
– İLAYDIN, Hikmet, Divan’la İlgili Bazı Gözlemler ve Düşünceler, TD , c. 27, sy. 253, Ankara, 1 Ekim 1972, s. 96–103.
– İLERİ, Canan, “Divanü Lügat-it Türk’te Geçen Mevye-Sebze Adları ve Türklerin Bunlardan Yararlanma Biçimleri”, TD , c. 94, sy. 669, Ankara, Eylül 2007, s. 542–572.
– İLTEBİR, Abdulhakim Baki, “Kâşgarlı Mahmud, Divan-ü Lûgat-it Türk ve Doğu Türkistan”, Dil Dergisi, Kaşgarlı Mahmud Özel Sayısı, sy. 33, Ankara, Temmuz 1995, s. 30–43.
– İNAN, Abdulkadir, “Divanü Lûgat-it-Türk’te Datif Hali”, TD, c. 3, sy. 26, Ankara, Kasım 1953, s. 80–81.
– İNAN, Abdulkadir, “Divanü Lügat-it-Türk’te Şamanizmle İlgili Kelimeler”, Türk Kültürü, c. 9, sy. 100, Ankara, Şubat 1971, s. 45–49.
– İNAYET, Alimcan, Divânü Lügati’t-Türk’te Geçen “Çin” ve “Maçin” Adı Üzerine”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, c. 2, sy. 4, Erzincan, 2007, s. 1174–1184.
– İŞAYEV, A., “Devanü Lugatit Turk” va özbek şevaları”, Özbek Tili va Adabiyati, No. 5, Taşkent, 1971, s. 63–67.
– JUZE, P. K., “Divan Lugat at-Turk. Thesaurus linguarum turcarum”, İzvestiya Azerbaidjanskogo Gosudarstvinnogo Universiteta imeni V. J. Lenina, Vostokovedenie, c. 1, Baku, 1926, s. 75-94; 1927, c. II, s. 27-35.
– KABATAŞ, Orhan, “Dîvânu Lûgati’t-Türk’ten Türkiye Türkçesine”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, c. 1–2, sy. 44, Ankara, 2001, s. 147–161.
– KAÇALİN, Mustafa Sinan, “Abdullah Sabri Karter’in Dîvânu Luğati’t-Türk Çevirisi Üzerine”, Türklük Araştırmaları Dergisi, c. 8, İstanbul, 1997, s. 249–252.
– KAFALI, Mustafa, “Divan-ü Lûgat-it Türk’ün Tarihi Coğrafya Bakımından Kaynak Olarak Değerlendirilmesi”, Dil Dergisi, Kaşgarlı Mahmud Özel Sayısı, sy. 33, Ankara, Temmuz 1995, s. 92–93.
– KAIRBAYEVA, R., “Glagoloobrazushchie affiksy v yazıke ‘Divan lugat-it tyurk’ Mahmuda Kaşgarskogo”, İzvestiya Akademii Nauk Kazakhskoi SSR, c. 4, Almatı, 1971, pp. 43–50.
– KARA, Abdulvahab, “Divanü Lugat-it-Türk’ü Bulan Ali Emiri Efendinin Hayatı ve Şahsiyeti”, Kardeş Kalemler, sy. 3, Mart 2007, s. 74-77.
– KARAYEV, O., “İstoriko-geografiçeskie dannie, sobşaemıe Mahmudom Kaşgari (po Tyun-Şanyu i Semireçyu)”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakü, 1972, s. 111–113.
– KAYABAŞI, Bekir, “Divanü Lügat-it Türk’deki Manzumelerde Klâsik Türk Şiiri İzleri”, Yedi İklim, sy. 172, İstanbul, 2004, s. 46–49.
– KAZIMOV, Cahid, “Mahmud Kaşqarlının ‘Divan’ında Oğuz Boyları”, Elmi Axtarışlar, sy. 27, Bakı, 2006, s. 134–139.
– KAZIMOV, Cahid, “Mahmud Kaşqarlının ‘Divan’ında Onomastik Terminler”, Terminologiya Meseleleri, Bakı, 2007, s. 159–164.
– KELLY, James M., “On defining Dhū ath-Thalāthah and Dhu ar-Arba‘ah,” Journal of the American Oriental Society, vol. 91, nu. 1, 1971, pp. 132–136.
– KELLY, James M., “Divanü lugāt-it Türk’ün Yeni Baskısı Üzerine”, (trc. Hasan Eren), TD , c. 27, sy.253, Ankara, 1972, s. 104–109.
– KELLY, James M., “Remarks on Kāşγarī’s Phonology. I. Linguistic Terminology”, Ural-Altaische Jahrbücher, vol. 44, Wiesbaden, 1972, pp. 179–193.
– KELLY, James M., “Remarks on Kāşγarī’s Phonology. II. Orthography”, Ural-Altaische Jahrbücher, vol. 45, Wiesbaden,1973, pp. 144–162.
– KELLY, James M., “Remarks on Kāšγarī’s Phonology. III. Structure of the Diwan”, Ural-Altaische Jahrbücher, vol. 48, Wiesbaden, 1976, pp. 151–158.
– KILIÇ, Hüseyin, “Divanü Lügat-it Türk’teki Fiilden Fiil Yapan Ekler”, Ilgaz Dergisi, c. 5, sy. 57, Ankara, 1966, s. 10–11.
– KILIÇ, Hüseyin, “Divanü Lügat-it Türk’teki Fiilden Fiil Yapan Ekler”, Ilgaz Dergisi, c. 5, sy. 58, Ankara, 1966, s. 12–13.
– KILIÇ, Hüseyin, “Divanü Lügat-it Türk’teki Fiilden Fiil Yapan Ekler”, Ilgaz Dergisi, c. 5, sy. 60, Ankara, 1966, s. 10–11.
– KLYAŞTORNY, S. G., “Epoha Mahmuda Kaşkarskogo”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 18-23.
– KOCAGÖZ, Samim, “Divanü Lûgat-it-Türk ve Hocam Kilisli Rifat Bilge”, TD , c. 26, sy. 250, Ankara, Temmuz 1972, s. 319–322.
– KOCAOĞLU, Timur, “Modern Dil Bilimi Açısından Dîvânü Lûgati’t-Türk’e Bir Bakış”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 47–50.
– KOCAOĞLU, Timur, “Diwanu Lugati’t-Turk and Contemparary Linguistics”, Journal of Turkic Civilization Studies, c. 1, Bişkek, 2004, s. 165–169.
– KONONOV, A. N., “Mahmud Kaşgarskiy i ego ‘Slovar´ tyurkskih yazıkov’”, Filologiya i istoriya Stran Zarubejnoy Azii i Afriki, Tezisı Nauçnoy Konferentsii Vostoçnogo Fakulteta LGU, Leningrad, 1965, s. 25–27.
– KONONOV, A. N., “Mahmud Kaşgarskiy i ego “Divanu lugat it-turk”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakü, 1972, s. 3–17.
– KONONOV, A. N., “Sovyetler Birliğinde Kaşgarlı Mahmud’un Divanını Konu Alan Araştırmalar”, Bilimsel Bildiriler 1972, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1975, s. 393–399.
– KONONOV, A. N., “İzuçenie ‘Divanü lüghat it-Türk’ Mahmuda Kaşgarskogo v Sovetskom Soyuze”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakü, 1973, s. 3–9.
– KORKMAZ, Zeynep, “Kaşgarlı Mahmut ve Oğuz Türkçesi”, TD , c. 27, sy. 253, Ankara, 1972, s. 3–19.
– KORKMAZ, Zeynep, “Kaşgarlı Mahmud ve Divan-u Lûgat-it Türk”, MK , c. 2, sy. 10, Ankara, Mart 1981, s. 15–19.
– KORKMAZ, Zeynep, “Oğuz Türkçesinin Tarihî Gelişme Süreçleri ve Divanu Lûgat-it Türk”, TD , sy. 570, Ankara, Haziran 1999, s. 459–470.
– KORKMAZ, Zeynep, “Oğuz Türkçesi’nin Tarihi Gelişme Süreçleri ve Dîvânü Lûgati’t-Türk’teki İlk Örnekleri”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 10–18.
– KOROGLI, H., “Alp Tonga i Afrasiyab po Yusufu Balasaguni, Mahmudu Kaşgari i drugim avtoram”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 4, Bakı, 1970, s. 108–115.
– KOŞAY, Hamit Z., “Dîvânü Lügati’t Türk’teki Terimlerden Örnekler”, Bilimsel Bildiriler 1972, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1975, s. 479–496.
– KÖPRÜLÜ, M. Fuat, “Divanü Lûgat-it Türk müellifi Mahmud bin el Hüseyin bin Muhammed’ül Kâşgari”, Milli Tetebbular Mecmuası, c. 2, sy. 5, Kasım-Aralık 1915, s. 381–383.
– KÖPRÜLÜ, M. Fuat, “Divanü Lügati’t-Türk”, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar, İstanbul, 1934, s. 34–44.
– KÖSTEKÇİ, Mehmet, “Kaşgarlı Mahmut ve Divanı Hakkında Yeni Bilgiler”, Sosyal Bilimlerde Araştırma, c. 1, sy. 1, Ankara, 1991, s. 2–3.
– KUÇKARTAYEV, İ., “O glagolah reçi v ‘Divanu Lügatit Turk’ Mahmuda Kaşgari”, Sbornik voprosov uzbekskoy i russkoy filologii Taşkentskogo gos. Universiteta im. V.I. Lenina, Taşkent, 1971, vıp 412, s. 3–15.
– KUÇKARTAYEV, İ., “Leksika ‘Divanu Lugat-it-tyurk’ Mahmuda Kaşgari i sovremennıy uzbekskiy literaturnıy yazık (iz sravnitelnogo issledovaniya glagolov reçi)”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 83–90.
– KULEYEF, Ebulfez Amanoglu, “Mahmud Kaşgarî”, Varlık, c. 15, sy. 89–2, Tehran, 1993, s. 19–28.
– KURGAN, Şükrü, “Divanü Lûgat-it-Türk Üzerine”, TD , c. 27, sy. 253, Ankara, 1972, s. 60–80.
– KURIŞÇANOV, A. K., “İz istorii issledovaniya soçineniya Mahmuda Kaşkarskogo”, Trudı Instituta Yazıkoznania AN Kaz. SSR, Voprosy kazahskogo i uygurskogo yazıkonaniya, c. 3, Alma-Ata, 1963, s. 182–189.
– KURIŞÇANOV, A. K., “O Pervoy issledovatel’skoy rabote po tyurkskim yazıkam (k 900-letiyu truda Mahmuda Kaşgari)”, İzvestiya Akademii Nauk Kaz. SSR, Seriya Obşçestvennaya, No. 1, Alma-Ata, 1972, s. 79–81.
– KURIŞÇANOV, A. K., “Mahmud Kaşgari o kıpçakskom yazıke”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 52–60.