Dergi Listesi

Listeye fırsat buldukça ekleme yapmaya çalışıyorum.

Yeni eklenenler şunlar: Türük -Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniverstesi Dilbilim Dergisi ve İstanbul Üniverstesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi