Türk Destanları

Türk Destanları-Genel Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Türk edebiyat geleneği içinde ‘destan’ terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır.