Karasioğulları Beyliği (Karesioğulları, Karasıoğulları, Karasioğlu)

1303-1345 On dördüncü asrın başlarında, Balıkesir ve Çanakkale taraflarında kurulmuş Türk beyliği. Bu aile soy itibariyle, 11. yüzyılın ikinci yarısından sonra, Orta Anadolu’da bir devlet kurmuş olan Melik Danişmend Gâzi’ye dayanır.