Dergi Listesi

Listeye fırsat buldukça ekleme yapmaya çalışıyorum. Yeni eklenenler şunlar: Türük -Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniverstesi Dilbilim Dergisi ve İstanbul Üniverstesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

VEFAT

Türklük Biliminin çok değerli hizmetkârlarından Servet Somuncuoğlu Hakk’a yürüdü. Mekânı cennet olsun, Allah rahmet etsin.